8 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ Δ.Ο.Π.Α.Π. ΣΟΦΑΔΩΝ

 

 
Εικόνα tadmin
Εκτυπώσιμη μορφήΕκτυπώσιμη μορφή


Έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών που αφορά τη σύναψη σαράντα οκτώ (48) συμβάσεων, διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ογδόντα έξι (86) συμβάσεων μίσθωσης έργου για τη στελέχωση των ΟΤΑ Α' βαθμού και ΝΠΔΔ της Χώρας που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) ή έως έντεκα (11) μήνες.Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του πδ 524/1980.Αναλυτικά οι θέσεις:
 

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΕΙΣ

Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Σοφάδων

καλλιτεχνικό προσωπικό με ειδικότητα στο μπουζούκι

1

Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Σοφάδων

καλλιτεχνικό προσωπικό με ειδικότητα στην κιθάρα

2

Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Σοφάδων

καλλιτεχνικό προσωπικό με ειδικότητα στο βιολί

1

Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Σοφάδων

καλλιτεχνικό προσωπικό με ειδικότητα στα ανώτερα θεωρητικά

1

Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Σοφάδων

καλλιτεχνικό προσωπικό με ειδικότητα στο παραδοσιακό κλαρίνο

1

Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Σοφάδων

καλλιτεχνικό προσωπικό με ειδικότητα στο πιάνο

2

Βαθμολογήστε το άρθρο: 
Δεν υπάρχουν ακόμα ψήφοι

Μεγέθυνση Κειμένου

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%