ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΑ ΔΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Μήνυμα σφάλματος

 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 
Εικόνα tadmin
Εκτυπώσιμη μορφήΕκτυπώσιμη μορφή
Από τα στοιχεία της περιοχής με βάση τα υπάρχοντα δασικά οικοσυστήματα και τους τύπους των οικοτόπων, είναι φανερό ότι η περιοχή έχει ικανοποιητική οικολογική αξία, η οποία, αν και έχει επηρεαστεί από ανθρώπινες επιδράσεις, διατηρεί το φυσικό τοπίο.
Με βάση τα στοιχεία της περιοχής των δασών του Δήμου Καρδίτσας, τις ανθρώπινες επιδράσεις και τις φυσικές διεργασίες καθώς και την αυξανόμενη οικοτουριστική ανάπτυξη, προτείνουμε τα ακόλουθα μέτρα με σκοπό τη διατήρηση και προστασία των φυσικών πόρων, την έρευνα και την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την οικοανάπτυξη των Δασών μας.
 
Προτεινόμενα μέτρα για την προστασία, διατήρηση των οικοσυστημάτων και αξιοποίηση των φυσικών πόρων του Δήμου Καρδίτσας.
 
 1. Στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης προληπτικής διαχείρισης να εκπονηθεί Μοντέλο Διαχείρισης των Δασών που θα βασίζεται στη γνώση της αντοχής των φυσικών πόρων και των κατώτερων ορίων τους, προκειμένου να μην υποβαθμισθούν ή καταστραφούν.
 2. Να προστατευτούν τα είδη της Οδηγίας 92/43 ΕΟΚ, τα ενδημικά, τα σπάνια, τα απειλούμενα και τα άλλα σημαντικά είδη με μέτρα προστασίας και διατήρησης των οικοτόπων τους.
 3. Να γίνονται ορθολογικές υλοτομίες με παράλληλη αναγωγή των αναγκαίων δασικών εκτάσεων σε σπερμοφυή.
 4. Να διατηρηθούν τα υπάρχοντα διάκενα μέσα στα δάση.
 5. Να υλοποιούνται βελτιωτικές εργασίες των αναδασώσεων στα πρώτα στάδια τουλάχιστον.
 6. Να απαγορευτεί η κλαδονομή ορισμένων ειδών στην περιοχή.
 7. Να γίνει συνένωση και επέκταση των καταφυγίων θηραμάτων της περιοχής με παράλληλη ονομασία τους σε ¨Καταφύγια Άγριας Ζωής».
 8. Να αυξηθούν οι έλεγχοι και η αστυνόμευση από τις αρμόδιες αρχές (Δασική Υπηρεσία) για την λαθροθηρία, λαθροϋλοτομίες, την παράνομη βόσκηση, κλπ.
 9. Να ευνοηθεί η διατήρηση και επέκταση των συστάδων ορισμένων ειδών με παράλληλη αυξημένη προστασία.
 10. Να εκπονηθεί σχέδιο ανόρθωσης υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων με παράλληλη αξιοποίηση που θα επιφέρει έσοδα για τους κατοίκους της περιοχής.
 11. Να γίνουν υποστηρικτικές και προστατευτικές τεχνητές φυτεύσεις, σε υδρονομικά έργα, σε πρανή δρόμων, όπου αυτό είναι αναγκαίο, για την βελτίωση της αισθητικής του τοπίου.
 12. Να διατηρηθούν οι υγροτοπικοί σχηματισμοί ανεξάρτητα από την έκτασή τους.
 13. Να δοθούν κίνητρα για την καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.
 14. Να ενισχυθεί η συγκαλλιέργεια καστανιάς  και ελάτης στα καστανοπερίβολα και σε εγκαταλειμμένες γεωργικές εκτάσεις.
 15. Να χαρτογραφηθούν και σημανθούν δέντρα μεγάλης ηλικίας που αποτελούν μνημεία της φύσης και να εφαρμοσθούν μέτρα για την διατήρηση και την προστασία τους.
 16. Να διατηρηθούν και επεκταθούν οι φυσικοί φράχτες σε κοιλάδες ποταμών και σε άλλες περιοχές καθώς και αναβαθμίδες με παράλληλη διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής μέτρων των δασο-γεωργικών οικοσυστημάτων.
 17. Νέες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στα ορεινά λιβάδια, χωροταξικά, λαμβάνοντας υπ’ όψην  και την δημιουργία μελλοντικής κανονικότητας.
 18. Μέτρα ανάπτυξης της μελισσοτροφίας με την παραγωγή προϊόντων προέλευσης με πιστοποίηση.
 19. Να γίνει αποκατάσταση του περιβάλλοντος στις λατομικές περιοχές και δημιουργία λατομικών ζωνών, για την ανάπτυξη της οικονομίας, στα πλαίσια προστασίας του περιβάλλοντος, με προτεραιότητα εργασίας στους ανέργους.
 20. Εκπόνηση ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης (Ε.Μ.Π.), για τις αμμοληψίες στα ποτάμια και στα ρέματα.
 21. Να ρυθμιστούν ιδιοκτησιακά θέματα που αφορούν στην εφαρμογή μέτρων διατήρησης και προστασίας των φυσικών πόρων.
 22. Υλοποίηση έργων ανάπτυξης στα οικοσυστήματα που να συνοδεύονται από αντίστοιχες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.).
 23. Ανάδειξη των πολιτισμικών και ιστορικών στοιχείων της περιοχής.
 24. Αναδημιουργία και ορθή λειτουργία του Περιβαλλοντικού Κέντρου και Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στην Καστανιά, με την αξιοποίηση των κτιρίων που υπάρχουν στην περιοχή.
 25. Να μην ανοίγονται ανεξέλεγκτα και χωρίς μελέτη νέοι δρόμοι. Οι προς διάνοιξη δασικοί δρόμοι που απαιτούνται θα γίνονται μόνο μετά από μελέτη και σύμφωνα με επιστημονικά κριτήρια και του συντελεστή  πυκνότητας δασικού οδικού δικτύου.
 26. Ρύθμιση δραστηριοτήτων της ελεύθερης κατασκήνωσης.
 27. Αξιοποίηση ορεινού καταφυγίου στα πλαίσια σύνδεσής του με δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ειδικών διαδρομών, διαμονής και παροχής υπηρεσιών, κλπ. Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων σε περιβαλλοντικά μονοπάτια ειδικών διαδρομών με βάση τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
 28. Να κατασκευασθούν περιβαλλοντικά μονοπάτια ειδικών διαδρομών και παρατηρητήρια σε θέσεις θέας σε συνεργασία με Ορειβατικό Σύλλογο και την Οικολογική Ομάδα Καρδίτσας.
 29. Να γίνονται απαραίτητες συντηρήσεις και βελτιώσεις των υπαίθριων χώρων αναψυχής.
 30. Να εκπονηθούν προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, πληροφόρησης και ενημέρωσης για μαθητές, ομάδες πολιτών, του κοινού, κλπ. Ενίσχυση του Οικοτουρισμού με ενημέρωση για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος   και την υγεία του πολίτη.
 31. Πραγματοποίηση διαχρονικής μελέτης παρακολούθησης (monitoring) ειδών χλωρίδας και πανίδας των οικοσυστημάτων της περιοχής για την κατάταξη κριτηρίων σημαντικότητας και προστασίας αυτών.
 32. Ιδρυση Συνεταιρισμών εργασίας και εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων (π.χ.  Δασικός Συνεταιρισμός)από εργαζόμενους που διαβιούν στα ορεινά χωριά, με πλαισίωση και από ανέργους για αύξηση της απασχόλησης και ανάπτυξης της οικονομίας της περιοχής. Αυτό θα δώσει το κίνητρο της παραγωγής όλων των δυνατών προϊόντων που μπορούν να μας παρέχουν οι φυσικοί πόροι της περιοχής μας, με τόνωση της οικονομίας, που απαιτεί η κρίση που βιώνει ο Καρδιτσώτης πολίτης σήμερα, και όχι μόνο.                     
 
Νομικό Πλαίσιο του Δήμου.
Άρθρου 197 του ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων/ΦΕΚ Α΄/8.6.2006).
 
Αρθρο 197.
Εκμετάλλευση δημοτικών και κοινοτικών δασών
1.       Η διαχείριση, η καλλιέργεια και η εκμετάλλευση των δημοτικών ή κοινοτικών δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων γίνεται σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία. Η εκμίσθωση της εκμεταλλεύσεως γίνεται με δημοπρασία.
 
2.       Οι Δήμοι και οι Κοινότητες που έχουν στην ιδιοκτησία τους δάση μπορούν, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, να εκμισθώνουν την εκμετάλλευση του δάσους σε δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας, των οποίων όλα τα μέλη είναι κάτοικοι του Δήμου ή της Κοινότητας, απευθείας και χωρίς δημοπρασία και για χρονικό διάστημα έως τριών (3) ετών.
 
3.       Απαγορεύεται στο συνεταιρισμό που έχει μισθώσει, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο το δικαίωμα εκμεταλλεύσεως, να παραχωρήσει, με οποιαδήποτε μορφή, το δικαίωμα αυτό, και θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη η σχετική σύμβαση, καθώς και η παραχώρηση.
Στους παραβάτες επιβάλλεται χρηματική ποινή που είναι ίση τουλάχιστον με το δεκαπλάσιο της αξίας του ανταλλάγματος.
 
 
 
Νίκος Παληχωρίτης- Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος.
Μέλος - Καρδίτσα Πόλις της Συλλογικότητας (ΚΑΡ.ΠΟ.Σ)
Με Υποψήφιο Δήμαρχο των Κ. Βαϊο Βαρελά.
 
Βαθμολογήστε το άρθρο: 
Δεν υπάρχουν ακόμα ψήφοι

Μεγέθυνση Κειμένου

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%