11η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Μήνυμα σφάλματος

 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).

 
Εικόνα tadmin
Εκτυπώσιμη μορφήΕκτυπώσιμη μορφή
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, των άρθρων 95 & 96 του Ν.3463/06 και των άρθρων 2 & 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει στις 19-5-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 7.00' μ.μ, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα παρακάτω:
 
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού Α' τριμήνου 2015 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2015 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ρύθμιση οφειλής προς τη ΔΕΗ για αποπληρωμή οφειλών άρδευσης (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορά λογαριασμού του Δήμου Καρδίτσας σε νέο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα  (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση καταβολής προς τον Δ.Ο.Π.Α.Κ μέρους της ετήσιας επιχορήγησης (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση νέων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ψημμένος)
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση κανονισμού χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ψημμένος)
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έκδοση κανονιστικής απόφασης για χωροθέτηση ενημερωτικών πινακίδων  (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ψημμένος)
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό τεχνικού ασφαλείας για το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Απ. Καπράνας)
12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση απολογισμού σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας, έτους 2014 (εισ.: πρόεδρος Σχολ. Επιτροπής Ιω. Σβάρνας)
13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση απολογισμού σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας, έτους 2014 (εισ.: πρόεδρος Σχολ. Επιτροπής Ιω. Γεννάδιος)
14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατανομή Β' δόσης έτους 2015 για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας και κάλυψη δαπάνης υλοποίησης θεσμού σχολικού τροχονόμου για το χρονικό διάστημα από Μάρτιο έως και Δεκέμβριο 2015 (εισ.: πρόεδρος Δ.Ε.Π Ιω. Σβάρνας)
15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ'αριθμ. 387/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)
16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Κ οικ. έτους 2015 (εισ.: πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Κ Μιχ. Τάντος)
17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΄΄ΜΑΥΡΙΚΑ΄΄ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΟΔΟΠΟΙΪΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ)» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε.ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ (εισ.: Β. Ελευθερίου)
19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραλαβή της μελέτης και των τευχών  δημοπράτησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ» και καθορισμός του τρόπου κατασκευής του  (εισ.: Β. Ελευθερίου)                               
    
20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραλαβή της μελέτης και των τευχών  δημοπράτησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» και καθορισμός του τρόπου κατασκευής του  (εισ.: Β. Ελευθερίου)
21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΙΤΑΜΟΥ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ'αριθμ. 146/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
 1. 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή εδαφικού τμήματος που τέθηκε σε κοινή χρήση στην Τ.Κ Καταφυγίου Δήμου Καρδίτσας (εισ.: Β. Ελευθερίου)
 2. 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο για μισθώματα περιπτέρου (Παρ. Μαλισιώρα) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 3. 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο για μισθώματα περιπτέρου (Αν. Ακριβούλη) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 4. 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο για μισθώματα περιπτέρου (Νικ. Κατσαρός) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 5. 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο για μισθώματα της ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 6. 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή χρεώσεων οφειλετών του ενός (1) ευρώ (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
29. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
30. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων και επαναβεβαίωση οφειλής σε νέους οφειλέτες (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
31. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή παλαιάς οφειλής από χρηματικό κατάλογο τελών άρδευσης της Τ.Κ Μακρυχωρίου  (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
32. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή παλαιάς οφειλής από χρηματικό κατάλογο τελών ύδρευσης της Τ.Κ Σταυρού  (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
33. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο Τ.Α.Π (Στ. Παπαζαρκάδας)  (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
34. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλών από χρηματικό κατάλογο Τ.Α.Π (Αθ. Λαλιώτης)  (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
35. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από οφειλή Τ.Α.Π (Ν. Βλάχος)  (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
36. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών λόγω ένταξης στο Ν. 4178/2013 (εισ.: Περσ. Ράγκου)
37. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης διαφόρων προμηθειών (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
38. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας (Μ. Γαλαζούλα) (εισ.: Γ. Ζαρακότας)
39. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας (Στ. Τσινόπουλος) (εισ.: Γ. Ζαρακότας)
Κοινοποίηση
1. Προέδρους Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
2. Προϊσταμένους Δ/νσεων & Τμημάτων
3. Νομικό Σύμβουλο
  Δημοσίευση
                http://www.dimoskarditsas.gov.gr
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
   
       
 
 
 
             
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ
 
 
Βαθμολογήστε το άρθρο: 
Δεν υπάρχουν ακόμα ψήφοι

Μεγέθυνση Κειμένου

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%