Δημοσιεύτηκε η δράση της βιολογικής κτηνοτροφίας του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Μήνυμα σφάλματος

 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 
Εικόνα tadmin
Εκτυπώσιμη μορφήΕκτυπώσιμη μορφή
Δημοσιεύτηκε η δράση της βιολογικής κτηνοτροφίας του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, ύψους 200 εκατ. ευρώ, με πρώτο έτος εφαρμογής το 2018.
 
Επισημαίνεται ότι η πρόσκληση εκδίδεται με νέα κριτήρια επιλογής που δίνουν βαρύτητα σε ό,τι αφορά  τη δράση της μετατροπής από συμβατική σε βιολογική, στην ηλικία  του υποψηφίου στηρίζοντας τους νέους γεωργούς δίνοντας τους την προοπτική και τη διέξοδο μέσα από τη βιολογική κτηνοτροφία ταυτόχρονα με την ώθηση προς την ιδιοπαραγωγή βιολογικών ζωοτροφών. Αντίστοιχα τα νέα κριτήρια επιλογής για  τη δράση της διατήρησης της βιολογικής κτηνοτροφίας δίνουν βαρύτητα σε αυτούς που είναι κατ’ επάγγελμα κτηνοτρόφοι και συνειδητά ασκούν τη βιολογική κτηνοτροφία (παλαιότητα) και παράγουν μόνοι τους βιολογικές ζωοτροφές.
Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με την  πρόσκληση:

1.1ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Έχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί.

1.2Προκηρυσσόμενες Δράσεις

 • Δράση 11.1.2 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία
 • Δράση 11.2.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

1.3Στόχοι του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες»

        Το  Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» έχει στόχο να προσφέρει δημόσια αγαθά που  συμβάλλουν στη προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων. Ειδικότερα όσον αφορά την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων συμβάλλει:
 • στην προστασία του εδάφους και της βιοποικιλότητας μέσω αύξησης της οργανικής ουσίας και μείωσης των ρύπων·
 • στην  προστασία των νερών μέσω της μείωσης των ρύπων·
 • στην βελτίωση του ισοζυγίου των αερίων θερμοκηπίου μέσω αύξησης της οργανικής ουσίας των εδαφών και της μείωσης των εκπομπών Ν2Ο και CH4·
 • στο μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
 • στην  πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και στη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους.

1.4Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής

Το Μέτρο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, σε βοσκοτόπους που έχουν δηλωθεί, μαζί με τα εκτρεφόμενα ζώα, στην  Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του υποψηφίου για το έτος 2017.

1.5Πιστώσεις – Χρηματοδότηση – Κατανομή

Η Δημόσια Δαπάνη (Εθνική + Κοινοτική συμμετοχή) της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) ευρώ.
Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται ενδεικτικά στις δράσεις ως εξής:
 • Δράση 11.1.2: σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) ευρώ
 • Δράση 11.2.2: εκατόν εξήντα εκατομμύρια  (160.000.000) ευρώ
Αναλυτικά η κατανομή του ποσού που θα γίνει ανά Περιφέρεια ενδεικτικά σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΡΑΣΗ 11.1.2 ΔΡΑΣΗ 11.2.2
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 18.000.000,00 € 4.500.000,00 € 13.500.000,00 €
Αττική 200.000,00 € 50.000,00 € 150.000,00 €
Βόρειο Αιγαίο 9.000.000,00 € 2.250.000,00 € 6.750.000,00 €
Δυτική Ελλάδα 38.000.000,00 € 9.500.000,00 € 28.500.000,00 €
Δυτική Μακεδονία 26.000.000,00 € 6.500.000,00 € 19.500.000,00 €
Ήπειρος 15.000.000,00 € 3.750.000,00 € 11.250.000,00 €
Θεσσαλία 29.000.000,00 € 7.250.000,00 € 21.750.000,00 €
Ιόνια Νησιά 4.000.000,00 € 1.000.000,00 € 3.000.000,00 €
Κεντρική Μακεδονία 18.000.000,00 € 4.500.000,00 € 13.500.000,00 €
Κρήτη 33.800.000,00 € 8.450.000,00 € 25.350.000,00 €
Νότιο Αιγαίο 4.000.000,00 € 1.000.000,00 € 3.000.000,00 €
Πελοπόννησος 8.000.000,00 € 2.000.000,00 € 6.000.000,00 €
Στερεά Ελλάδα 15.000.000,00 € 3.750.000,00 € 11.250.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ      200.000.000,00€ 40.000.000,00 € 160.000.000,00 €
 
Η κατανομή του προϋπολογισμού ανά Περιφέρεια είναι νέο δεδομένο της πρόσκλησης δίνοντας και την κατεύθυνση της πολιτικής της βιολογικής κτηνοτροφίας προς τις ορεινές και κτηνοτροφικές περιοχές.
Για την κατανομή του ποσού ανά Περιφέρεια ελήφθησαν υπόψη η έκταση των ορεινών βοσκοτόπων, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο, η υπάρχουσα δυναμικότητα σε βιολογικές εκμεταλλεύσεις καθώς και η νέα προοπτική όπως αποτυπώθηκε στην 1η πρόσκληση.
Να τονίσουμε ότι η κατανομή είναι ενδεικτική και στην περίπτωση που σε κάποια /ες Περιφέρεια /ες μετά την οριστικοποίηση των παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης παραμείνει αδιάθετο ποσό, το ποσό αυτό δύναται να κατανεμηθεί από το Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥπΑΑΤ σε κάποια /ες άλλη /ες Περιφέρεια /ες.

1.6Ύψος ενίσχυσης

Δράση 11.1.2: «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους  παραγωγής στην κτηνοτροφία»
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για τη δράση 11.1.2 για πυκνότητα βόσκησης 1 Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου/Ha
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ha/έτος
Πιστοποίηση (κόστος συναλλαγής)
Αιγοπρόβατα 211 - 211
Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μικτή κατεύθυνση 267 - 267
Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση 333 - 333
 
Δράση 11.2.2 : «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους  παραγωγής στην κτηνοτροφία»
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για τη δράση 11.2.2 για πυκνότητα βόσκησης 1 Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου/Ha
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ ΔΙΑΦΥΓΟΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ha/έτος
Πιστοποίηση (κόστος συναλλαγής)
Αιγοπρόβατα 211 36 247
Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/ μικτή κατεύθυνση 267 13 280
Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση 333 14 347
 
Στους Πίνακες 1 και 2 στα βοοειδή συμπεριλαμβάνονται η αγελαδοτροφία και η βουβαλοτροφία.
Τα ύψη ενίσχυσης των πινάκων 1 και 2, έχουν υπολογιστεί για πυκνότητες βόσκησης 1 ΜΖΚ ανά εκτάριο (Ha). Αν η πυκνότητα βόσκησης για την ενταγμένη εκμετάλλευση είναι μικρότερη του 1ΜΖΚ ανά εκτάριο (Ha), η ενίσχυση ανά εκτάριο (Ha) υπολογίζεται με τον πολλαπλασιασμό της πυκνότητας βόσκησης με την αντίστοιχη ενίσχυση του σχετικού πίνακα. Αν η πυκνότητα βόσκησης της ενταγμένης εκμετάλλευσης είναι μεγαλύτερη του 1ΜΖΚ ανά εκτάριο (Ha), η ενίσχυση ανά εκτάριο (Ha) μεταβάλλεται και αντιστοιχεί σε εκείνη του σχετικού πίνακα πολλαπλασιαζόμενη κατά μέγιστο επί 1,29.
Οι δράσεις της βιολογικής κτηνοτροφίας μπορούν να συνδυαστούν με  τις δράσεις της «Καλής μεταχείριση των ζώων στα Βοοειδή,  Αίγες και Πρόβατα», της «Περιβαλλοντικής αναβάθμισης υποβαθμισμένων βοσκοτόπων»  και της «Διατήρησης απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων»

2ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 
Η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θα πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 19/03/2018 έως και 11/04/2018 ώρα 00:00.
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στις προκηρυσσόμενες δράσεις του Μέτρου 11 της παρούσας πρόσκλησης, υποβάλλουν προς τον ΕΦΔ, ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ). Η εγγραφή στο εν λόγω  σύστημα γίνεται στον ιστότοπο :
 https://registration.dikaiomata.gr/user_registration και η επεξεργασία των αιτήσεων,  στον ιστότοπο :  https://p2.dikaiomata.gr/Organics16/.
 
Για την αναλυτικότερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτεται  η πρόσκληση.
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 – 2020
 
Ο Γενικός Γραμματέας
Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 
Έχοντας υπόψη:
1.  Τις διατάξεις:
 α)  Την με αριθ. πρωτ. 2848/145689/28.12.2016 (ΦΕΚ Β΄4310/2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 β)  Της παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 4314/2014  «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις.» (Α΄265), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 γ) Της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (Α΄78).
 δ)  Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98).
2.  Τους Κανονισμούς, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
α)  (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347/20.12.2013, σ. 487).
β)  (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347/20.12.2013, σ. 549).
γ)  (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347/20.12.2013, σ. 608).
δ)  (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013,  σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή τους για το έτος 2014 και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή τους κατά το έτος 2014 (ΕΕ L 347/20.12.2013, σ. 865).
ε)  Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 807/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων (EE L 227/31.07.2014, σ. 1).
στ)  Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (EE L 227/31.07.2014, σ. 18).
ζ)   Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση (ΕΕ L 227/31.07.2014, σ. 69).
η)  Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 640/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης και ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση (EE L 181/20.06.2014, σ. 48).
θ)  (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91  (EE L 189/20.07.2007, σ.1).
ι)   (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων, (EE L 250/18.09.2008, σ.1).
3.  Την αριθ. C(2015) 9170 final/11.12.2015 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση  του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τα άρθρα 13 έως 29 του ν. 2637/1998  «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και "Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης" Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Α΄200), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
5.   Την αριθ. 1065/19.4.2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014- 2020» (Β΄ 1273/4.5.2016).
6.   Την αριθ. Υ200/21.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Τσιρώνη» (Β΄3755/21.11.2016), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Υ92/29.11.2017 (Β΄ 4195/30.11.2017) όμοια απόφαση.
7.   Το από 16/02/2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥπΑΑΤ (αριθ. πρωτ. 533/27318/20-02-2018 εισερχομένου στη Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας).
8.   Το με αριθ. πρωτ. 479/20-02-2018 έγγραφο της Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α..
 
 
ΚΑΛΕΙ
τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί, σύμφωνα με το άρθρο 3 της με αριθ. πρωτ. 104/7056/21-1-2015 (ΦΕΚ Β’ 147/2015) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων» κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως ισχύει, να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 – «Βιολογικές Καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014 – 2020.

1ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1.1Προκηρυσσόμενες Δράσεις

 1. Υπομέτρο 11.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
 • Δράση 11.1.2 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία
 1. Υπομέτρο 11.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
 • Δράση 11.2.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

1.2Στόχοι του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες»

        Το  Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» έχει στόχο να προσφέρει δημόσια αγαθά που  συμβάλλουν στη προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων. Ειδικότερα όσον αφορά την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων συμβάλλει:
 • στην προστασία του εδάφους και της βιοποικιλότητας μέσω αύξησης της οργανικής ουσίας και μείωσης των ρύπων·
 • στην  προστασία των νερών μέσω της μείωσης των ρύπων·
 • στην βελτίωση του ισοζυγίου των αερίων θερμοκηπίου μέσω αύξησης της οργανικής ουσίας των εδαφών και της μείωσης των εκπομπών Ν2Ο και CH4·
 • στο μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή·
 • στην  πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και στη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους.

1.3Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής

1.3.1Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής

Το Μέτρο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

1.3.2Πεδίο εφαρμογής

Οι δράσεις 11.1.2 και 11.2.2 εφαρμόζονται σε βοσκοτόπους που χρησιμοποιούνται για τις εκτροφές που αναφέρονται στους πίνακες 1 και 2 της υποπαραγράφου 1.6 (Ύψος ενίσχυσης) της παρούσας. Οι εν λόγω βοσκότοποι πρέπει να έχουν δηλωθεί, μαζί με τα εκτρεφόμενα ζώα, στην  Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του υποψηφίου για το έτος 2017.

1.4Πιστώσεις – Χρηματοδότηση – Κατανομή

Η Δημόσια Δαπάνη (Εθνική + Κοινοτική συμμετοχή) της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) ευρώ.
Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται ενδεικτικά στις δράσεις ως εξής:
 1. Υπομέτρο 11.1
 • Δράση 11.1.2: σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) ευρώ
 1. Υπομέτρο 11.2
 • Δράση 11.2.2: εκατόν εξήντα εκατομμύρια  (160.000.000) ευρώ
Αναλυτικά η κατανομή του ποσού θα γίνει ανά Περιφέρεια ενδεικτικά σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΡΑΣΗ 11.1.2 ΔΡΑΣΗ 11.2.2
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 18.000.000,00 € 4.500.000,00 € 13.500.000,00 €
Αττική 200.000,00 € 50.000,00 € 150.000,00 €
Βόρειο Αιγαίο 9.000.000,00 € 2.250.000,00 € 6.750.000,00 €
Δυτική Ελλάδα 38.000.000,00 € 9.500.000,00 € 28.500.000,00 €
Δυτική Μακεδονία 26.000.000,00 € 6.500.000,00 € 19.500.000,00 €
Ήπειρος 15.000.000,00 € 3.750.000,00 € 11.250.000,00 €
Θεσσαλία 29.000.000,00 € 7.250.000,00 € 21.750.000,00 €
Ιόνια Νησιά 4.000.000,00 € 1.000.000,00 € 3.000.000,00 €
Κεντρική Μακεδονία 18.000.000,00 € 4.500.000,00 € 13.500.000,00 €
Κρήτη 33.800.000,00 € 8.450.000,00 € 25.350.000,00 €
Νότιο Αιγαίο 4.000.000,00 € 1.000.000,00 € 3.000.000,00 €
Πελοπόννησος 8.000.000,00 € 2.000.000,00 € 6.000.000,00 €
Στερεά Ελλάδα 15.000.000,00 € 3.750.000,00 € 11.250.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ      200.000.000,00€ 40.000.000,00 € 160.000.000,00 €
 
Στην περίπτωση που σε κάποια /ες Περιφέρεια /ες μετά την οριστικοποίηση των παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης παραμείνει αδιάθετο ποσό, το ποσό αυτό δύναται να κατανεμηθεί από το Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥπΑΑΤ σε κάποια /ες άλλη /ες Περιφέρεια /ες.

1.5Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων

Η στήριξη χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά εκτάριο βοσκοτόπου, προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν για το διαφυγόν εισόδημα, τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που, κατά περίπτωση, συνεπάγεται η μετατροπή ή η διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τις αρχές και μεθόδους της βιολογικής παραγωγής, όπως αυτές ορίζονται στον Καν. (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου.

1.6Ύψος ενίσχυσης

Δράση 11.1.2: «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους  παραγωγής στην κτηνοτροφία»
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για τη δράση 11.1.2 για πυκνότητα βόσκησης 1 Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου/Ha
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ha/έτος
Πιστοποίηση (κόστος συναλλαγής)
Αιγοπρόβατα 211 - 211
Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μικτή κατεύθυνση 267 - 267
Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση 333 - 333
 
Δράση 11.2.2 : «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους  παραγωγής στην κτηνοτροφία»
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για τη δράση 11.2.2 για πυκνότητα βόσκησης 1 Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου/Ha
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ ΔΙΑΦΥΓΟΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ha/έτος
 
Πιστοποίηση (κόστος συναλλαγής)
Αιγοπρόβατα 211 36 247
Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/ μικτή κατεύθυνση 267 13 280
Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση 333 14 347
 
Στους Πίνακες 1 και 2 στα βοοειδή συμπεριλαμβάνονται η αγελαδοτροφία και η βουβαλοτροφία.
Τα ύψη ενίσχυσης των πινάκων 1 και 2, έχουν υπολογιστεί για πυκνότητες βόσκησης 1 ΜΖΚ ανά εκτάριο (Ha). Αν η πυκνότητα βόσκησης για την ενταγμένη εκμετάλλευση είναι μικρότερη του 1ΜΖΚ ανά εκτάριο (Ha), η ενίσχυση ανά εκτάριο (Ha) υπολογίζεται με τον πολλαπλασιασμό της πυκνότητας βόσκησης με την αντίστοιχη ενίσχυση του σχετικού πίνακα. Αν η πυκνότητα βόσκησης της ενταγμένης εκμετάλλευσης είναι μεγαλύτερη του 1ΜΖΚ ανά εκτάριο (Ha), η ενίσχυση ανά εκτάριο (Ha) μεταβάλλεται και αντιστοιχεί σε εκείνη του σχετικού πίνακα πολλαπλασιαζόμενη κατά μέγιστο επί 1,29.
Οι δαπάνες που αφορούν εργαστηριακές αναλύσεις και πιστοποίηση υπολογίζονται και καταβάλλονται σε ετήσια βάση και μέχρι το ύψος που αναφέρεται στους Πίνακες του παρόντος άρθρου, μόνο αν πραγματοποιηθούν και αποδειχθούν με παραστατικά (Παραστατικά Συμμόρφωσης Ειδικών Διατάξεων) του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ).

2ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

 • Ως Φορέας Διαχείρισης του Μέτρου, έχει οριστεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ), η οποία έχει και την αρμοδιότητα της συνολικής διαχείρισης και εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, όπως προβλέπεται στο Ν. 4314/2014.
 • Ως Φορέας για το συντονισμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΠΑΑ 2014-2020 και του θεσμικού πλαισίου του Μέτρου, έχει οριστεί η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΕ ΠΑΑ).
 • Ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Μέτρου, έχει οριστεί η Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας του ΥπΑΑΤ, με τη διοικητική συνδρομή του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) και των Τμημάτων Αγροτικής Ανάπτυξης των Διευθύνσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του ΥπΑΑΤ.
 • Ως Οργανισμός Πληρωμής έχει οριστεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

3ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

α)  Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί, σύμφωνα με το άρθρο 3 της με αριθ. 104/7056/21-1-2015 (ΦΕΚ 147/Β’/22-1-2015) απόφασης «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων» κατ’ εκτέλεση του Καν. αριθ. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως ισχύει.
β)   Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι, έστω κι αν πληρούν τις προϋποθέσεις του σημείου (α) ανωτέρω, οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων:
 1. όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι  αυτών·
 2. οι διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα έτη·
 3. όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση σε προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δύο ημερολογιακών ετών από την αποβολή.
γ)  Επιλέξιμοι προς ένταξη στο υπομέτρο 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής» είναι οι «νεοεισερχόμενοι» σύμφωνα με το σημείο 13 του άρθρου 4 της αριθμ. 2848/145689/28.12.2016 Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δηλαδή οι γεωργοί που αναλαμβάνουν να εντάξουν στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, βοσκοτόπους ή/και εκτροφές ζώων που δεν συμπεριλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
δ) Επιλέξιμοι προς ένταξη στο υπομέτρο 11.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής», είναι υποψήφιοι με βοσκοτόπους ή/και εκτροφές ζώων, τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 834/2007, μέσω σύμβασης με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης, η οποία έχει συναφθεί μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Οι εν λόγω υποψήφιοι, εφόσον έχουν στην κατοχή τους βοσκοτόπους ή/και εκτροφές ζώων, που δεν συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω αναφερόμενη σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης, μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, είναι επιλέξιμοι προς ένταξη και στο υπομέτρο 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής» για τα εν λόγω βοσκοτόπους ή/και εκτροφές ζώων.
ε) Ένας υποψήφιος δύναται να υποβάλει αίτηση στήριξης σε όσες από τις προκηρυσσόμενες δράσεις της παρούσας επιθυμεί.
στ) Δικαιούχοι των με αριθ. 74/4119/13-01-2012 και 800/19605/17-02-2012 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των δράσεων 1.1 «Βιολογική γεωργία» και 1.2 «Βιολογική κτηνοτροφία» του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013, αντίστοιχα, δύνανται να υποβάλουν αίτηση στήριξης στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ακόμη κι αν οι συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ως άνω προσκλήσεις δεν έχουν λήξει κατά την ημερομηνία έκδοσής της.

3.1Κριτήρια ένταξης εκμετάλλευσης

3.1.1Κριτήρια επιλεξιμότητας εκμετάλλευσης

1. Τα αιτούμενα προς ένταξη βοσκότοποι και ζωικό κεφάλαιο, κατά περίπτωση, πρέπει να πληρούν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:
α) να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του υποψηφίου για το έτος 2017·
β) να κατέχονται νόμιμα κατά την ένταξη και για κάθε έτος, καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης·
γ) ειδικά για τη δράση 11.2.2 του Υπομέτρου 11.2, να περιλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση με ΟΕ&Π και συνεπώς μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας·
δ) επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των έξι (6) μηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των δώδεκα (12) μηνών·
ε) Οι υποψήφιοι δικαιούχοι/δικαιούχοι των δράσεων του Μέτρου 11, όπως προκύπτει από τον πίνακα 1 του παραρτήματος I της με αριθμ. πρωτ. 2848/145689/28.12.2016(ΦΕΚ Β΄4310/2016) Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση στήριξης για τον ίδιο βοσκότοπο ή/και εκτροφή ζώων  και στις δράσεις του Μέτρου 14 «Καλή μεταχείριση των ζώων» για τους  συνδυασμούς του παρακάτω πίνακα:
Δράσεις Μέτρου 11 Δράση Μέτρου 14
11.1.2  και
11.2.2
14.1 Καλή μεταχείριση των ζώων στα Βοοειδή
14.4 Καλή μεταχείριση των ζώων στις Αίγες και Πρόβατα
10.1.5 Περιβαλλοντική αναβάθμιση υποβαθμισμένων βοσκοτόπων
10.1.9 Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων
 

3.1.2Κριτήρια επιλογής εκμετάλλευσης

Εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων στήριξης για κάθε δράση είναι μεγαλύτερος του προκηρυχθέντος ποσού, οι προτάσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας της προηγούμενης παραγράφου, κατατάσσονται βάσει των κριτηρίων επιλογής που παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΔΡΑΣΗ Α/Α ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ                    (Μέγιστη Βαθμολογία) ΒΑΡΥΤΗΤΗΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ  
 
 
11.1.2:  Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία
 
 
1
 
 
Γεωργοί νεαρής ηλικίας
 
 
Η ηλικία του υποψηφίου κατά την ημερομηνία αίτησής του στο Μέτρο.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Έως και 30 ετών 100 μόρια
 
100 100 60%  
Μεγαλύτερος των 30 ετών έως και 40 ετών η μοριοδότηση βαίνει μειούμενη κατά 1 μόριο για κάθε έτος ξεκινώντας από το 99 99-90  
Μεγαλύτερος των 40 ετών  η μοριοδότηση βαίνει μειούμενη κατά 6 μόρια για κάθε έτος ξεκινώντας από το 84 και μεγαλύτερος των 54 ετών δεν λαμβάνει κανένα μόριο.
 
84-0  
2 Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών Έκταση, η οποία καλλιεργείται με βιολογικές ζωοτροφές 2,5 μόρια για κάθε 0,1 εκτάριο (ha) έκτασης που είναι ενταγμένη σε  σύστημα ελέγχου για βιολογική παραγωγή και η οποία καλλιεργείται με   ζωοτροφές. Για έκταση μεγαλύτερη των  4 εκταρίων (ha) λαμβάνει 100 μόρια 2,5-100  100 40%  
  Σύνολο Μέγιστης Βαθμολογίας Κριτηρίων Επιλογής Δράσης 11.1.2 (1+2)= 100
 
 
 
ΔΡΑΣΗ Α/Α ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ                    (Μέγιστη Βαθμολογία) ΒΑΡΥΤΗΤΗΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
 
 
11.2.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στην κτηνοτροφία
1 Χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμογής βιολογικού συστήματος Συμπληρωμένα έτη εφαρμογής του συστήματος της βιολογικής γεωργίας,  κατά το χρονικό διάστημα των αμέσως προηγούμενων δέκα  (10) ετών από την  ημερομηνία αίτησης του υποψηφίου στο Μέτρο. Το ανώτατο όριο μοριοδότησης είναι τα δέκα  (10) έτη.  
10 μόρια/έτος εφαρμογής της βιολογικής κτηνοτροφίας
100 50%
2 Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών Έκταση, η οποία καλλιεργείται με βιολογικές ζωοτροφές 2,5 μόρια για κάθε 0,1 εκτάριο (ha) έκτασης που είναι ενταγμένη σε  σύστημα ελέγχου για βιολογική παραγωγή και η οποία καλλιεργείται με   ζωοτροφές. Για έκταση μεγαλύτερη των  4 εκταρίων (ha) λαμβάνει 100 μόρια 2,5-100 100 30%
3 Επαγγελματίας Αγρότης Εγγραφή του υποψηφίου στο ΜΑΑΕ και μέχρι την ημερομηνία της οριστικής υποβολής της αίτησης ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότης. ΝΑΙ 100 20%
ΟΧΙ 0
Σύνολο Μέγιστης Βαθμολογίας Κριτηρίων Επιλογής Δράσης 11.2.2 (1+2+3) = 100
                 
 
 

4ΓΡΑΜΜΗ ΒΑΣΗΣ - ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

α)  Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν, κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεών τους, τη γραμμή βάσης της δράσης, όπως αυτή ορίζεται στο Παράρτημα ΙI της με αριθ. πρωτ. 2848/145689/28.12.2016 (ΦΕΚ Β΄4310/2016) Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Οι δεσμεύσεις για τους δικαιούχους ξεκινούν από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης Πράξεων  του Μέτρου 11 που τους περιλαμβάνει.
γ) Ειδικότερα, στην περίπτωση έκδοσης της Απόφασης Ένταξης Πράξεων του υπομέτρου 11.2 σε χρόνο κατά τον οποίο δεν έχουν λήξει οι συμβατικές υποχρεώσεις των δικαιούχων των με αριθ. 74/4119/13-01-2012 και 800/19605/17-02-2012 Προσκλήσεων του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013, για τα ενταγμένα στη δράση 1.2 «Βιολογική κτηνοτροφία» βοσκότοπους ή εκτροφές, οι δεσμεύσεις των δικαιούχων αυτών, σε περίπτωση ένταξής τους στο πλαίσιο των δράσεων του υπομέτρου 11.2, εκκινούν από την επομένη της λήξης της σύμβασης στο πλαίσιο των δράσεων 1.2 του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013, αντίστοιχα.
δ) Οι δικαιούχοι οφείλουν, κατ’ έτος, να καλύπτονται από νόμιμη σύμβαση με σύμβουλο, ο οποίος υπάγεται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. Η εν λόγω σύμβαση, θα πρέπει να συναφθεί και κατατεθεί στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του ΠΣ εντός τριών (3) μηνών από την απόφαση Ένταξης κάθε δικαιούχου, συνοδευόμενη από την Έναρξη Επιτηδεύματος / Εργασιών του συμβούλου. Κάθε σύμβαση πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια ενός έτους. Πριν την παρέλευση του έτους, και για κάθε επόμενο έτος, ο δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώνει, μέσω του ΠΣ, την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ για κάθε αλλαγή, καταγγελία, ανανέωση κλπ, που αφορά στη σύμβαση με το σύμβουλο. Ο σύμβουλος υποχρεούται να ενημερώνει το δικαιούχο σε ότι αφορά στην ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων του Μέτρου καθώς και της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τη βιολογική παραγωγή. Επιπλέον, οφείλει να συμβουλεύει το δικαιούχο για τις βέλτιστες πρακτικές, καθώς και για τα οφέλη της βιολογικής παραγωγής. Επιπρόσθετα, υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τυχόν μη τήρηση των υποχρεώσεων ή μονομερούς διακοπής της σύμβασης από πλευράς δικαιούχου. Η δέσμευση αυτή, δεν ισχύει όταν ο δικαιούχος υπάγεται ο ίδιος στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να καταθέσει επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου του στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του ΠΣ εντός τριών (3) μηνών από την απόφαση ένταξής του.
Όταν μεταβιβάζεται μια εκμετάλλευση ή τμήμα αυτής κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους εφαρμογής, την υποχρέωση αυτή έχει ο αποδέκτης και η προθεσμία των τριών (3) μηνών αρχίζει από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής οριστικοποίησης της μεταβίβασης.
ε) Οι δικαιούχοι δεσμεύονται:
 1. Να διατηρούν σταθερό το μέγεθος της έκτασης των βοσκοτόπων και το είδος των ζώων με τα οποία εντάχθηκαν στο μέτρο, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας – εξαιρετικών περιστάσεων.
 2. Στην περίπτωση των βοσκοτόπων, τμήματα αυτών δύνανται να ανανεώνονται με τμήματα άλλων βοσκοτόπων.
 3. Να τηρούν τις απαιτήσεις της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής, και τις εθνικές διατάξεις που εκδίδονται για την εκτέλεση εφαρμογής αυτών, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, με την προϋπόθεση της τήρησης της λοιπής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τις αντίστοιχες συμβατικές καλλιέργειες, εκτροφές και τα προϊόντα τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης.
 4. Να υποβάλλουν κατ’ έτος αίτηση πληρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 7 της παρούσας.
 5. Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά κατ΄ έτος μέσω του ΠΣ, τα παραστατικά συμμόρφωσης των ειδικών διατάξεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 7 της παρούσας, εντός χρονικού διαστήματος που θα ορίζεται με σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
 6. Να δέχονται και να διευκολύνουν όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά ελεγκτικά όργανα.
 7. Να τηρούν υποχρεωτικά φάκελο δικαιούχου, όπως ορίζεται στο σημείο 21 του άρθρου 4  της με αριθ. πρωτ. 2848/145689/28.12.2016 (ΦΕΚ Β΄4310/2016) Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ο οποίος θα πρέπει να είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές σε κάθε σχετικό αίτημα.
 8. Ο φάκελος δικαιούχου  περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής:
 1. Υπογεγραμμένη αίτηση στήριξη, όπως υποβλήθηκε οριστικά στο ΠΣ.
 2. Απόφαση Ένταξης Πράξεων στην οποία να συμπεριλαμβάνεται ο δικαιούχος     και τυχόν τροποποιήσεις αυτής.
 3. Σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων      (ΟΕ&Π).
 4. Αντίγραφα των ετήσιων αιτήσεων πληρωμής.
 5. Άδεια κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή προέγκριση αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 4424/2016 (ΦΕΚ Α΄ 183).
 6. Μητρώο κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.
 7. Μητρώο Φαρμακευτικής Αγωγής. 
 8. Μητρώο Εισροών και Εκροών.
 9. Ημερολόγιο εργασιών (ΜΕΕ-ΗΕ), το οποίο περιλαμβάνει ημερολόγιο  εργασιών     και νόμιμα παραστατικά αγοράς (κυρίως για σπόρους, λιπάσματα, ζωοτροφές)       και πώλησης  προϊόντων, και στις περιπτώσεις που ο γεωργός χρησιμοποιεί      κοπριά και εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης τιμολογίων, υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφονται η ακριβής ποσότητα κοπριάς και η προέλευση αυτής.
 10. Τυχόν άλλα παραστατικά που αφορούν στο Μέτρο  (π.χ. εδαφολογικές αναλύσεις, σύμβαση με σύμβουλο κ.α.).  
Ο φάκελος δικαιούχου φυλάσσεται για τρία (3) επιπλέον έτη μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων.
 1. Εφόσον έχουν ενταχθεί στο υπομέτρο 11.1, να καταρτιστούν στις βιολογικές καλλιεργητικές πρακτικές και μεθόδους μέσω του Μέτρου 1 «Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης» του ΠΑΑ 2014-2020, κατά τη διάρκεια της τριετούς δέσμευσης. Η δέσμευση αυτή δεν ισχύει στις εξής περιπτώσεις όπου:
 1. ο δικαιούχος συμμετέχει και στο υπομέτρο 11.2 ή
 2. ο δικαιούχος είναι κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ σχολών Γεωτεχνικής κατεύθυνσης.
 1. Οι δικαιούχοι των δράσεων του υπομέτρου 11.1, υποχρεούνται να συνάψουν σύμβαση με ΟΕ&Π εντός χρονικού διαστήματος δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της απόφασης ένταξης, σύμφωνα με την περ. 2 της παρ. Α του άρθρου 13. Όταν μεταβιβάζεται μια εκμετάλλευση ή τμήμα αυτής κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους εφαρμογής η υποχρέωση αυτή ελέγχεται είτε στο πρόσωπο του αποδέκτη είτε στο πρόσωπο του μεταβιβαστή είτε συνδυαστικά, ώστε να διασφαλίζεται ότι υφίσταται αντίστοιχη σύμβαση για ολόκληρο το έτος εφαρμογής.
Οι δεσμεύσεις για τους δικαιούχους του υπομέτρου 11.2 είναι πενταετούς διάρκειας, με δυνατότητα ετήσιας παράτασης μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου και μετά από σχετική πρόσκληση.
Οι δεσμεύσεις για τους δικαιούχους του υπομέτρου 11.1 είναι τριετούς διάρκειας. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της τριετούς δέσμευσής τους για μετατροπή του συστήματος καλλιέργειας/εκτροφής σε βιολογική, μπορούν, εφ’ όσον το επιθυμούν και μετά από σχετική πρόσκληση, να ενταχθούν στις αντίστοιχες δράσεις του υπομέτρου 11.2.

5ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 19/03/2018 έως και 11/04/2018 ώρα 00:00.
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στις προκηρυσσόμενες δράσεις του Μέτρου 11 της παρούσας πρόσκλησης, υποβάλλουν προς τον ΕΦΔ, ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ). Η εγγραφή στο εν λόγω  σύστημα γίνεται  στον ιστότοπο  https://registration.dikaiomata.gr/user_registration και η επεξεργασία των αιτήσεων,  στον ιστότοπο  https://p2.dikaiomata.gr/Organics16/.
Εγχειρίδιο Οδηγιών συμπλήρωσης της Αίτησης Στήριξης θα υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στον ως άνω  ιστότοπο.
Η αίτηση στήριξης απευθύνεται στον ΕΦΔ διαμέσου των περιφερειακών υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με την έδρα της εκμετάλλευσης όπως αυτή έχει δηλωθεί στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ.
Εφόσον η ηλεκτρονική αίτηση στήριξης υποβληθεί επιτυχώς, παίρνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία αποδεικνύεται το εμπρόθεσμο της υποβολής.
Η οριστικοποιημένη αίτηση στη συνέχεια εκτυπώνεται υπογράφεται από τον υποψήφιο δικαιούχο και φυλάσσεται από τον ίδιο μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο φάκελο του δικαιούχου, το περιεχόμενο του οποίου περιγράφεται στο σημείο ε9 της παραγράφου 4 της παρούσας πρόσκλησης. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίζει τα πρωτότυπα παραστατικά σε οποιοδήποτε έλεγχο του ζητηθεί.
Εάν κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης από τον υποψήφιο δικαιούχο προκύψει η απαίτηση για τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις, αυτά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ, ή σε έντυπη μορφή στις κατά τόπους περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η ορθή καταχώρηση και υποβολή της αίτησης στήριξης στο ΠΣ, η πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου και η εμπρόθεσμη οριστικοποίησή της, ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.
Ο ΕΦΔ τηρεί τους φακέλους των υποψηφίων σε ηλεκτρονική μορφή.
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι μπορούν να διορθώνουν την αίτηση στήριξης και τα τυχόν συνυποβληθέντα δικαιολογητικά (έντυπα, ή σε ηλεκτρονική μορφή), ακόμη και μετά την οριστική υποβολή της, εφόσον δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης της παρούσας  πρόσκλησης.
Για το σκοπό αυτό οι υποψήφιοι ακολουθούν τη ίδια διαδικασία με την αρχική υποβολή της αίτησης στήριξης. Εφόσον η διόρθωση αφορά σε δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί σε έντυπη μορφή, αυτά υποβάλλονται εκ νέου προκειμένου να αντικαταστήσουν τα αρχικώς υποβληθέντα αντίστοιχα δικαιολογητικά.
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι μπορούν να ανακαλούν εγγράφως την αίτηση στήριξης εν όλω ή εν μέρει οιαδήποτε στιγμή μετά από αίτημά τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν.(ΕΕ) 809/2014 της Επιτροπής. Το εν λόγω αίτημα ανάκλησης, επαναφέρει τον αιτούντα στη θέση που βρισκόταν πριν υποβάλλει τα εν λόγω έγγραφα ή τμήματα των εν λόγω εγγράφων τα οποία ανακαλεί.

6ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

6.1Προσωρινοί πίνακες

Μετά την υποβολή των αιτήσεων στήριξης, ο ΕΦΔ, με τη διοικητική υποστήριξη του ΟΠΕΚΕΠΕ, προβαίνει μηχανογραφικά σε διοικητικό έλεγχο του συνόλου των αιτήσεων στήριξης, ο οποίος περιλαμβάνει διασταυρωτικούς ελέγχους με άλλες βάσεις δεδομένων (Ολοκληρωμένο Σύστημα (ΟΣ), Κέντρο Πληροφορικής Υπουργείου Οικονομικών (ΚΕΠΥΟ), Ηλεκτρονικό Μητρώο Βιοκαλλιεργητών (ΗΒΔ) κλπ.).
Η ως άνω διαδικασία προϋποθέτει ότι τα απαιτούμενα στοιχεία για το διασταυρωτικό έλεγχο του υποψήφιου δικαιούχου, είναι καταχωρημένα στις απαιτούμενες για τον έλεγχο  βάσεις δεδομένων.
Ο έλεγχος των αιτήσεων στήριξης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω:
 • το εμπρόθεσμο της  υποβολής,
 • την πληρότητα της αίτησης,
 • την κάλυψη των κριτηρίων επιλεξιμότητας,
 • τη βαθμολόγηση της αίτησης με βάση τα κριτήρια επιλογής,
 • τον προσδιορισμό του μέγιστου αιτούμενου ποσού ενίσχυσης για ολόκληρη την περίοδο της δέσμευσης.
Επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται μόνο σε περιπτώσεις καταγγελιών ή υπονοιών για απάτη με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 16 της με αριθ. πρωτ. 2848/145689/28.12.2016(ΦΕΚ Β΄4310/2016) Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Κατά τη διενέργεια του διοικητικού ελέγχου, ο ΟΠΕΚΕΠΕ δύναται  να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινήσεων, τα οποία αναρτώνται από τον υποψήφιο σε ηλεκτρονική μορφή στο ΠΣ ή σε έντυπη μορφή στις κατά τόπους περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, έως την καταληκτική ημερομηνία των ενδικοφανών προσφυγών κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης.
Συμπληρωματικά στοιχεία είναι αυτά τα οποία, ενώ προβλέπονταν στην πρόσκληση, δεν υποβλήθηκαν λόγω παράλειψης του υποψηφίου και εκδόθηκαν πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης.
Οι διευκρινίσεις είναι στοιχεία που ζητούνται με σκοπό την αποσαφήνιση των υποβληθέντων στοιχείων και την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της αίτησης στήριξης.
Βάσει των ανωτέρω, για το σύνολο των αιτήσεων στήριξης που έχουν υποβληθεί στο  πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, δημιουργείται μέσω του ΠΣ, προσωρινός πίνακας παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης. Οι παραδεκτές αιτήσεις κατατάσσονται με φθίνουσα βαθμολογική σειρά.
Στον προσωρινό πίνακα επισημαίνονται:      
 • Οι αιτήσεις που επιλέγονται προς στήριξη.
 • Οι αιτήσεις που δεν επιλέγονται προς στήριξη.
 • Η δυνατότητα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής, κατά την έννοια του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999, καθώς και η επισήμανση ότι η οριστική κρίση γίνεται μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών που ενδεχομένως θα υποβληθούν.
 • Το χρονικό διάστημα για την υποβολή των ενδικοφανών προσφυγών.
 
Ο προσωρινός πίνακας αναρτάται στο ΠΣ και   ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑT, του ΠΑΑ και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, για την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου και τους τρόπους πρόσβασής τους στους πίνακες.
Ο κάθε δικαιούχος μέσω της πρόσβασης που έχει στο ΠΣ, δύναται να λάβει αναλυτική πληροφόρηση για τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου επί της αίτησης στήριξης που υπέβαλε.

6.2Ενδικοφανείς προσφυγές

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν ενδικοφανή προσφυγή ηλεκτρονικά, μέσω του ΠΣ, κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που αναγράφεται στους πίνακες παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων. Στην προσφυγή του, ο υποψήφιος οφείλει να αναφέρει αναλυτικά τους λόγους υποβολής της προσφυγής καθώς και να επισυνάψει ηλεκτρονικά οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό προκειμένου να αποδείξει το αληθές των λόγων του.
Οι ενδικοφανείς προσφυγές εξετάζονται και αξιολογούνται από τριμελείς επιτροπές, που συγκροτούνται με απόφαση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο του τελευταίου.
Μετά την εξέταση και αξιολόγηση των ενδικοφανών προσφυγών τα αποτελέσματα  θεωρούνται οριστικά και καταχωρούνται στο ΠΣ, ώστε να οριστικοποιηθεί ο πίνακας παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης.
Για τις προσφυγές που δεν κρίθηκαν βάσιμες, οι προσφεύγοντες ενημερώνονται μέσω της ανάρτησης των οριστικών πινάκων μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης.

6.3Κατάρτιση οριστικού πίνακα και δημοσιοποίηση αυτού

Μετά την οριστικοποίηση του πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την ΕΥΕ ΠΑΑ και τον ΕΦΔ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης.
Για την ενημέρωση των υποψηφίων οι οριστικοί πίνακες παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ, του ΠΑΑ και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και τους τρόπους πρόσβασής τους στους πίνακες.

6.4Ένταξη Πράξεων

Για τις αιτήσεις που επιλέχθηκαν προς στήριξη (παραδεκτές αιτήσεις στήριξης), εκδίδεται από τον ΕΦΔ Απόφαση Ένταξης Πράξεων με τελικό διατάκτη τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥπΑΑΤ.   
Ειδικά για τους δικαιούχους του υπομέτρου 11.1 εκδίδεται Απόφαση Ένταξης Πράξεων, χωρίς να ελεγχθεί η τήρηση της δέσμευσης σύναψης σύμβασης με ΟΕ&Π, η ύπαρξη και το εμπρόθεσμο της οποίας θα ελεγχθούν μηχανογραφικά σε χρόνο μεταγενέστερο και σε κάθε περίπτωση πριν την καταβολή της ενίσχυσης.
Η Απόφαση Ένταξης Πράξεων, με ευθύνη του ΕΦΔ, αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ, του ΠΑΑ και του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ανάρτησή της δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο.
Οι  δικαιούχοι θεωρείται ότι έλαβαν γνώση, με μόνη τη δημοσιοποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων. 
Σε κάθε περίπτωση, τηρείται αρχείο με τα αποδεικτικά στοιχεία δημοσιοποίησης της Απόφασης Ένταξης Πράξεων.

6.5Ανάκληση Ένταξης Πράξης

Μια ενταγμένη στο Μέτρο πράξη, δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Η διαπίστωση της ανάγκης ανάκλησης της ένταξης πράξης μπορεί να προκύψει:
α) Με την υποβολή αιτήματος από το δικαιούχο, σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Καν.(ΕΕ) 809/2014, στο οποίο αναλύονται οι λόγοι αδυναμίας εκτέλεσης της πράξης σύμφωνα με τους όρους ένταξής της.
β) Μετά από διαπιστωμένη απάτη, βάσει απόφασης αρμόδιας δικαστικής αρχής.
γ) Κατά τη διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της πορείας υλοποίησης της πράξης, στην περίπτωση που διαπιστώνονται σοβαρές αποκλίσεις/εμπλοκές σε σχέση με την προγραμματισθείσα πρόοδο ή τους όρους ένταξής της. Ενδεικτικά και κατά περίπτωση, η διαδικασία δύναται να ενεργοποιείται εφόσον επιβάλλεται κατόπιν ελέγχων εθνικών ή ευρωπαϊκών ελεγκτικών οργάνων ή όταν διαπιστώνεται:
 • σοβαρή εμπλοκή στην ανάληψη νομικών δεσμεύσεων·
 • μη αποδεκτή απόκλιση του φυσικού αντικειμένου·
 • άλλη παράβαση του εθνικού ή κοινοτικού θεσμικού πλαισίου, η οποία διενεργείται από τον δικαιούχο δόλια και δεν επιδέχεται θεραπεία·
 • μη υπογραφή σύμβασης με ΟΕ&Π σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σημείο ε.11 της παραγράφου 4 της  παρούσας πρόσκλησης.
Τελικός διατάκτης της Απόφασης Ανάκλησης Ένταξης Πράξεων είναι ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥπΑΑΤ, ο οποίος εξέδωσε τη σχετική Απόφαση με την οποία η πράξη εντάχθηκε στο Μέτρο.
Ο ΕΦΔ αναρτά την Απόφαση Ανάκλησης Ένταξης Πράξεων στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», την αποστέλλει στο δικαιούχο ηλεκτρονικά και την κοινοποιεί στην ΕΥΕ ΠΑΑ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

6.6Τροποποίηση πράξεων

Οι ενταγμένες πράξεις δύνανται να τροποποιούνται. Η διαπίστωση της ανάγκης τροποποίησης της πράξης μπορεί να προκύψει:
α) Με την υποβολή αιτήματος τροποποίησης στοιχείων της πράξης από το δικαιούχο. Στο αίτημα θα πρέπει να αναφέρονται τα σημεία τροποποίησης και να τεκμηριώνονται επαρκώς οι λόγοι τροποποίησης στοιχείων της πράξης. Αντίστοιχο αίτημα υποβάλλεται και για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καν. αριθ. (ΕΕ) 640/2014.
β) Κατά τη διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της πράξης, στην περίπτωση που διαπιστώνονται αλλαγές στα στοιχεία της, όπως αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης, ή αποκλίσεις κατά την υλοποίηση της (λόγω διαχειριστικών προβλημάτων, εμπλοκών στην εκτέλεση της πράξης κ.α.).
Οι τροποποιήσεις μπορεί να αφορούν:
 • τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης·
 • αλλαγή στοιχείων του δικαιούχου (νομικής μορφής, επωνυμίας της επιχείρησης, επώνυμου, ΑΦΜ,  κλπ.)·
 • μεταβιβάσεις εκμεταλλεύσεων ή τμημάτων αυτών.
Τα αιτήματα τροποποίησης πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ της δράσης και λαμβάνουν μοναδικό αριθμό και ημερομηνία οριστικοποίησης.
Με την οριστικοποίηση της υποβολής αιτήματος τροποποίησης από το δικαιούχο ή τη διαπίστωση της ανάγκης αλλαγής στοιχείων της πράξης, ο ΕΦΔ, μέσω του ΠΣ, εξετάζει ιδίως τη σκοπιμότητα της τροποποίησης και την επίπτωση των διαφοροποιήσεων στα κριτήρια επιλεξιμότητας και ενημερώνει το δικαιούχο για το αποτέλεσμα του αιτήματός του. Αίτημα τροποποίησης λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων εξετάζεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Για τις μεταβιβάσεις ισχύουν τα εξής:
α) ο αποδέκτης αναλαμβάνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μεταβιβάζοντος που απορρέουν από την έννομη σχέση μεταξύ του μεταβιβάζοντος και της αρμόδιας αρχής, την οποία δημιουργεί η απόφαση ένταξης.
β)  αν ο αποδέκτης της μεταβίβασης δεν είναι δικαιούχος της εν λόγω δράσης, τότε ελέγχεται εάν στο πρόσωπό του συντρέχουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.
γ)  αν ο αποδέκτης της μεταβίβασης είναι ήδη δικαιούχος της δράσης, σύμφωνα με άλλη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τότε οι δεσμεύσεις για κάθε τμήμα της ενταγμένης εκμετάλλευσης τηρούνται χωριστά.
Λεπτομέρειες για την τροποποίηση πράξεων που σχετίζονται με μεταβίβαση ενταγμένων στο Μέτρο εκμεταλλεύσεων, δύνανται να καθορίζονται σε σχετική εγκύκλιο του ΕΦΔ.

6.7Δημοσιοποίηση στοιχείων υποψηφίων

Για τα στοιχεία των υποψηφίων που θα δημοσιοποιούνται  θα εφαρμόζεται το άρθρο 111 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της χώρας. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι διατάξεις της Οδηγίας 95/46/ΕΚ και του Καν. (ΕΚ) αριθ. 45/2001 περί προστασίας των δεδομένων.

7ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

7.1Διαδικασία αίτησης πληρωμής

Για τη λήψη της κατ’ έτος ενίσχυσης του Μέτρου, οι δικαιούχοι υποβάλλουν ΕΑΕ μέχρι την 15η Μαΐου κάθε έτους εφαρμογής, ή όπως προβλέπεται σε σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία αποτελεί και αίτηση πληρωμής στο πλαίσιο των δράσεων της παρούσας.
Η ΕΑΕ υποβάλλεται από τον ίδιο τον δικαιούχο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του:
 • είτε απευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος,
 • είτε μέσω ενός πιστοποιημένου φορέα υποδοχής αίτησης.

7.2 Παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων – καταχώρηση ευρημάτων των  ΟΕ&Π

Με σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ορίζεται για κάθε έτος εφαρμογής το χρονικό διάστημα ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣ των παραστατικών συμμόρφωσης των ειδικών διατάξεων, καθώς και το χρονικό διάστημα εντός του οποίου, οι ΟΕ&Π μπορούν να καταχωρίσουν τα ευρήματά τους ως προς τη συμμόρφωση των δικαιούχων σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για τη βιολογική παραγωγή, και όπως αυτή περιγράφεται στην παρ. 2 του Άρθρου 15 της με αριθ. πρωτ. 2848/145689/28.12.2016(ΦΕΚ Β΄4310/2016) Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7.3Διόρθωση προφανών σφαλμάτων στις αιτήσεις πληρωμής

Οι δικαιούχοι διατηρούν το δικαίωμα να διορθώνουν ή να τροποποιούν προφανή σφάλματα που περιέχονται στις αιτήσεις πληρωμής ή/και στα συνοδευτικά δικαιολογητικά, οποιαδήποτε στιγμή μετά την υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 809/2014.
Για το σκοπό αυτό, υποβάλλουν τροποποιημένη αίτηση πληρωμής, ενδεχομένως μαζί με τα προς διόρθωση δικαιολογητικά, προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του ΠΣ, περιγράφοντας το προφανές σφάλμα και ζητώντας τη διόρθωση, ή προσαρμογή της αίτησης πληρωμής, ή/και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, κατόπιν εξέτασης του αιτήματος του δικαιούχου, ή εάν διαπιστώσει προφανή σφάλματα κατά την εξέταση της αίτησης πληρωμής, αξιολογεί συνολικά τη συγκεκριμένη περίπτωση με σκοπό την αναγνώριση των προφανών σφαλμάτων και με την προϋπόθεση ότι ο αιτών ενήργησε «καλή τη πίστει».
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ εφόσον αναγνωρίσει προφανή σφάλματα, ενεργεί ως ακολούθως:
α) Εφόσον ο διοικητικός έλεγχος πληρωμής έχει ολοκληρωθεί, αλλά η αίτηση που περιέχει προφανή σφάλματα δεν έχει περιληφθεί σε παρτίδα πληρωμής, τότε τροποποιείται η εν λόγω αίτηση πληρωμής.
β) Αν ο διοικητικός έλεγχος έχει ολοκληρωθεί και η αίτηση πληρωμής που περιέχει τα προφανή σφάλματα, έχει περιληφθεί σε παρτίδα πληρωμής αλλά δεν έχει καταβληθεί η αναλογούσα ενίσχυση, τότε τροποποιείται η εν λόγω αίτηση πληρωμής, αφού αυτή εξαιρεθεί από την παρτίδα με ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ.
γ) Αν έχει καταβληθεί η αναλογούσα ενίσχυση στο δικαιούχο και με την εν λόγω διόρθωση προκαλείται καταβολή επιπλέον ενίσχυσης, τότε αυτή καταβάλλεται.
δ) Αν έχει καταβληθεί η αναλογούσα ενίσχυση στο δικαιούχο και προκαλείται υποχρέωση επιστροφής μέρους ή του συνόλου της ενίσχυσης, ο δικαιούχος ενημερώνεται και ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης.
Εφόσον προκαλείται υποχρέωση επιστροφής μέρους ή του συνόλου της ενίσχυσης από το δικαιούχο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ εγγράφει την υποχρέωση στο Βιβλίο Οφειλετών και ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης. 

7.4Ανάκληση αιτήσεων πληρωμής

Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα να ανακαλέσουν την αίτηση πληρωμής που έχουν υποβάλλει ή μέρος αυτής, εγγράφως οποιαδήποτε στιγμή, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 809/2014.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ εξετάζει το αίτημα και ενεργεί με την ακόλουθη σειρά:
Εφόσον έχει καταβληθεί η αναλογούσα ενίσχυση, ενημερώνεται ο δικαιούχος και ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης.
Εφόσον δεν έχει καταβληθεί η αναλογούσα ενίσχυση στο δικαιούχο, καταχωρίζει στο ΠΣ το παραδεκτό της ανάκλησης και ενημερώνει εγγράφως τον δικαιούχο.
Αίτηση ανάκλησης από το δικαιούχο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή στις περιπτώσεις που έχει ενημερωθεί για τη διενέργεια ελέγχου ή υπάρχουν ευρήματα ελέγχου.
Η ανάκληση επαναφέρει το δικαιούχο στη θέση που βρισκόταν πριν υποβάλει το εν λόγω αίτημα.

8ΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Για την επιβολή μειώσεων και κυρώσεων που προβλέπονται στα σχετικά άρθρα του Καν. (ΕΕ) αριθ. 640/2014, διενεργούνται μηχανογραφικοί διασταυρωτικοί, διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι, με σκοπό την επαλήθευση της τήρησης της γραμμής βάσης, των όρων επιλεξιμότητας, των δεσμεύσεων, και άλλων υποχρεώσεων των δικαιούχων.

8.1Εξαιρέσεις από τις διοικητικές κυρώσεις

Δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις:
α) όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή φυσικά περιστατικά,
β) όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε προφανή σφάλματα,
γ) όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε σφάλμα της αρμόδιας αρχής ή άλλης αρχής και εφόσον το σφάλμα δεν μπορούσε να εντοπιστεί εύλογα από το πρόσωπο το οποίο αφορά η διοικητική κύρωση,
δ) όταν το συγκεκριμένο πρόσωπο μπορεί να πείσει την αρμόδια αρχή ότι δεν ευθύνεται για τη μη συμμόρφωση προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ή εάν η αρμόδια αρχή πεισθεί άλλως ότι δεν ευθύνεται το συγκεκριμένο πρόσωπο.
Οι διοικητικές κυρώσεις δεν επιβάλλονται για εκείνα τα στοιχεία της αίτησης πληρωμής ως προς τα οποία ο δικαιούχος ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια αρχή ότι η αίτηση πληρωμής είναι ανακριβής ή κατέστη ανακριβής μετά την υποβολή της, υπό τον όρο ότι η αρμόδια αρχή δεν έχει γνωστοποιήσει στον δικαιούχο την πρόθεσή της να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο και δεν τον έχει ήδη ενημερώσει σχετικά με τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης όσον αφορά την αίτηση πληρωμής. Η εν λόγω ενημέρωση από τον δικαιούχο, έχει ως αποτέλεσμα την προσαρμογή της αίτησης πληρωμής στην πραγματική κατάσταση.

8.2Παράλειψη δήλωσης του συνόλου των εκτάσεων της εκμετάλλευσης, πέραν των ενταγμένων στις δράσεις της παρούσας

Εάν για ένα δεδομένο έτος ο δικαιούχος δεν δηλώσει όλα τα αγροτεμάχια του και η διαφορά μεταξύ της συνολικής έκτασης που δηλώνεται στην αίτηση πληρωμής αφενός, και αφετέρου της έκτασης που προκύπτει εάν στην έκταση αυτή προστεθεί η συνολική έκταση των αδήλωτων αγροτεμαχίων υπερβαίνει το 3%, το συνολικό ποσό της πληρωμής των μέτρων στήριξης βάσει της έκτασης που οφείλεται στον εν λόγω δικαιούχο για το συγκεκριμένο έτος μειώνεται έως και κατά 3%, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράλειψης, ως εξής :
 • 1%, εάν η διαφορά δεν υπερβαίνει το 20%,
 • 2% εάν η διαφορά υπερβαίνει το 20% αλλά δεν υπερβαίνει το 50%,
 • 3%, εάν η διαφορά υπερβαίνει το 50%.

8.3Εκπρόθεσμη υποβολή της αίτησης πληρωμής ή των παραστατικών που τη συνοδεύουν

Εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 19 της  με αριθ. πρωτ. 2848/145689/28.12.2016(ΦΕΚ Β΄4310/2016) Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», ισχύουν τα εξής:
α) υποβολή αίτησης πληρωμής, ή παραστατικών συμμόρφωσης, ή παραστατικών που αφορούν το σύμβουλο, ή πτυχίου δικαιούχου, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, οδηγεί σε μείωση του ποσού κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα, που ο δικαιούχος θα είχε δικαίωμα να λάβει, αν η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα ·
β) καθυστέρηση υποβολής της αίτησης πληρωμής μεγαλύτερης των εικοσιπέντε (25) ημερολογιακών ημερών, καθιστά την αίτηση μη αποδεκτή και δεν καταβάλλεται καμία ενίσχυση στο δικαιούχο·
γ)  καθυστέρηση υποβολής των παραστατικών συμμόρφωσης με καθυστέρηση μεγαλύτερη των (25) ημερολογιακών ημερών, καθιστά τα εν λόγω παραστατικά μη αποδεκτά και δεν λαμβάνονται υπ’ όψη στη χορήγηση ενίσχυσης·
δ)  καθυστέρηση υποβολής των παραστατικών για το σύμβουλο ή του πτυχίου του δικαιούχου  μεγαλύτερης των εικοσιπέντε (25) ημερολογιακών ημερών, καθιστά την αίτηση μη αποδεκτή και δεν καταβάλλεται καμία ενίσχυση στο δικαιούχο.

8.4Μη τήρηση των υποχρεώσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης

Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης επί των ενισχύσεων των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης, οι μειώσεις και κυρώσεις που επιβάλλονται επί των ενισχύσεων αυτών ορίζονται με σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, αριθ. 640/2014 και αριθ. 809/2014 και της με αριθ. 1791/74062/02.07.2015 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1468/14.07.2015).

8.5Μειώσεις - κυρώσεις της ενίσχυσης της δράσης βάσει της έκτασης

Οι μειώσεις και αποκλεισμοί της περίπτωσης αυτής, ορίζονται στο Τμήμα ΙΙ του κεφαλαίου IV του κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθ. 640/2014. Εάν η ίδια έκταση χρησιμεύει ως βάση για αίτηση πληρωμής στο πλαίσιο περισσότερων του ενός καθεστώτων στρεμματικής ενίσχυσης ή μέτρων στήριξης βάσει της έκτασης, η έκταση αυτή λαμβάνεται υπόψη χωριστά για καθένα από τα εν λόγω καθεστώτα ενίσχυσης ή μέτρα στήριξης.

8.5.1Βάση υπολογισμού σε σχέση με τις στρεμματικές ενισχύσεις

 1. Εάν η έκταση που δηλώνεται από το δικαιούχο στο πλαίσιο του Μέτρου υπερβαίνει την έκταση με την οποία έχει ενταχθεί, για τον υπολογισμό της ενίσχυσης χρησιμοποιείται η έκταση με την οποία έχει ενταχθεί.
 2. Εάν η προσδιορισθείσα έκταση μιας καλλιεργητικής ομάδας είναι μεγαλύτερη από τη δηλωθείσα με την αίτηση πληρωμής, για τον υπολογισμό της ενίσχυσης χρησιμοποιείται η δηλωθείσα έκταση.
 3. Με την επιφύλαξη των διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ανωτέρω υποπαραγράφους 8.2, 8.3 και 8.4, εάν η δηλωθείσα έκταση υπερβαίνει την προσδιορισθείσα έκταση για μια καλλιεργητική ομάδα, η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση την προσδιορισθείσα έκταση για την εν λόγω καλλιεργητική ομάδα.
 4. Ωστόσο, εάν η διαφορά μεταξύ της συνολικής προσδιορισθείσας έκτασης και της συνολικής έκτασης που δηλώνεται για ενίσχυση είναι μικρότερη ή ίση του 0,1 εκταρίου, η προσδιορισθείσα έκταση θεωρείται ίση με τη δηλωθείσα έκταση. Το παραπάνω δεν εφαρμόζεται όταν η διαφορά υπερβαίνει το 20% της συνολικής έκτασης που έχει δηλωθεί για ενισχύσεις.
 5. Σε περίπτωση εκτάσεων βοσκοτόπων σε παραγωγή, εάν διαπιστωθεί ότι η πυκνότητα βόσκησης είναι μικρότερη από 0,7 ΜΖΚ/ha, ως επιλέξιμη έκταση βοσκοτόπου λογίζεται αυτή που προκύπτει μετά από αναγωγή του ελάχιστου συνολικού αριθμού ΜΖΚ που υπολογίζονται βάσει των δηλωθέντων διοικητικά και επιτόπια ελεγχθέντων επιλέξιμων ζώων, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
ΕΙΔΟΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΖΩΩΝ ΜΖΚ/ζώο
Αιγοπρόβατα (ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου) 0,15
Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας κάτω των 6 μηνών 0,20
Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας από 6 έως 24 μηνών 0,60
Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας άνω των 24 μηνών 1,00
(πηλίκο του ελάχιστου συνολικού αριθμού ΜΖΚ δια της ελάχιστης απαιτούμενης πυκνότητας των 0,7 ΜΖΚ/ha).

8.5.2Μειώσεις - Κυρώσεις σε περιπτώσεις δήλωσης έκτασης μεγαλύτερης από την πραγματική

1. Στην περίπτωση που η έκταση, την οποία έχει αιτηθεί για πληρωμή στο πλαίσιο συγκεκριμένης δράσης, υπερβαίνει την έκταση που προσδιορίζεται, το ποσοστό της απόκλισης μεταξύ δηλωθείσας αιτηθείσας και προσδιορισθείσας έκτασης υπολογίζεται από τον τύπο: 100 × (αιτηθείσα − προσδιορισθείσα) / προσδιορισθείσα και οι μειώσεις υπολογίζονται ως εξής:
α) Εάν η διαφορά δεν υπερβαίνει το 3% της προσδιορισθείσας έκτασης ή τα δύο (2) εκτάρια, η ενίσχυση υπολογίζεται βάσει της προσδιορισθείσας έκτασης.
β) Εάν η διαφορά υπερβαίνει το 3% της προσδιορισθείσας έκτασης ή τα δύο (2) εκτάρια, αλλά δεν υπερβαίνει το 20% της προσδιορισθείσας έκτασης, η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση την προσδιορισθείσα έκταση, μειωμένη κατά το διπλάσιο της διαπιστωθείσας διαφοράς.
γ) Εάν η διαφορά υπερβαίνει το 20% της προσδιορισθείσας έκτασης, δε χορηγείται καμιά ενίσχυση βάσει της έκτασης για την εν λόγω καλλιεργητική ομάδα.
δ) Εάν η διαφορά υπερβαίνει το 50% της προσδιορισθείσας έκτασης δε χορηγείται καμιά ενίσχυση βάσει της έκτασης για την εν λόγω καλλιεργητική ομάδα, και επιπροσθέτως, ο δικαιούχος υπόκειται σε πρόσθετη κύρωση ισόποση με την ενίσχυση που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ δηλωθείσας έκτασης και προσδιορισθείσας έκτασης.
3. Το ποσό που προκύπτει από την κύρωση του ανωτέρω σημείου 2δ) συμψηφίζεται με τις πληρωμές τις οποίες δικαιούται ο εν λόγω δικαιούχος, βάσει αιτήσεων που θα καταθέσει, κατά τη διάρκεια των τριών ετών εφαρμογής που έπονται του έτους εφαρμογής της διαπίστωσης.
4. Εάν το ποσό που υπολογίζεται σύμφωνα  με  το ανωτέρω σημείο 2δ), δεν μπορεί να αποτελέσει εξ ολοκλήρου αντικείμενο συμψηφισμού κατά τη διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που έπονται του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης, το υπόλοιπο διαγράφεται.
 

8.6Μειώσεις - Κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τη γραμμή βάσης, τις δεσμεύσεις ή άλλες υποχρεώσεις

8.6.1Μη πλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας

Η στήριξη που ζητείται, απορρίπτεται και ανακτάται εξ ολοκλήρου, όταν τα κριτήρια επιλεξιμότητας δεν πληρούνται και ο δικαιούχος επιστρέφει τις μέχρι τότε καταβληθείσες ενισχύσεις προσαυξημένες με τους νόμιμους τόκους.

8.6.2Μη τήρηση των δεσμεύσεων

Η στήριξη που ζητείται δεν καταβάλλεται ή πρέπει να ανακτάται εν όλω ή εν μέρει, εφόσον δεν πληρούνται οι ακόλουθες δεσμεύσεις:  
α) Σε περίπτωση που ο δικαιούχος διακόψει τη σύμβασή του με ΟΕ&Π, εκτός από τις περιπτώσεις μεταγραφής, θεωρείται μονομερής διακοπή και αποβάλλεται από τη δράση     /-εις και επιβάλλονται οι σχετικές  κυρώσεις που αναφέρονται στην υποπαράγραφο 8.6.5 της παρούσας πρόσκλησης.
β) Στην περίπτωση αποβολής του δικαιούχου από το σύστημα ελέγχου της βιολογικής γεωργίας λόγω μη τήρησης των απαιτήσεων της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τη βιολογική γεωργία, η ένταξη της σχετικής πράξης στις δράσεις της παρούσας ανακαλείται και ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης τυχόν καταβληθείσας ενίσχυσης προσαυξημένες με τους νόμιμους τόκους.
γ) Σε περίπτωση που για ένα δικαιούχο διαπιστώνεται μη τήρηση των απαιτήσεων της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τη βιολογική γεωργία, λόγω μη συμμόρφωσης, το τμήμα της εκμετάλλευσης (αγροτεμάχιο-βοσκότοπος-εκτροφή) του δικαιούχου που αφορά στη μη συμμόρφωση, δεν δικαιούται ενίσχυση για το εξεταζόμενο έτος εφαρμογής της δράσης. Σε περίπτωση επανάληψης της μη συμμόρφωσης εντός της περιόδου δέσμευσης, η ένταξη της σχετικής πράξης στις δράσεις της παρούσας ανακαλείται και ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης τυχόν καταβληθείσας ενίσχυσης προσαυξημένες με τους νόμιμους τόκους.
δ) Σε περίπτωση που δικαιούχοι των δράσεων του υπομέτρου 11.1, δεν συνάψουν σύμβαση με ΟΕ&Π εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος των δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσιοποίησης των οριστικών πινάκων, απεντάσσονται από τη δράση. 
ε)  Εφόσον δεν τηρείται ή δεν είναι πλήρης ο προβλεπόμενος φάκελος από τον  δικαιούχο, επιβάλλεται διοικητική κύρωση 2% επί της αναλογούσας ενίσχυσης, για κάθε έτος διαπίστωσης της παράβασης.
στ)  Σε περίπτωση μη τήρησης της γραμμής βάσης, ο δικαιούχος δε δικαιούται ενίσχυση για το εξεταζόμενο έτος. Σε περίπτωση επανάληψης της μη τήρησης εντός της περιόδου δέσμευσης, η ένταξη της σχετικής πράξης στις δράσεις της παρούσας ανακαλείται και ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης τυχόν καταβληθείσας ενίσχυσης προσαυξημένες με τους νόμιμους τόκους.
ζ) Στις περιπτώσεις όπου οι δικαιούχοι του υπομέτρου 11.1 που είναι υπόχρεοι να καταρτιστούν στις βιολογικές καλλιεργητικές πρακτικές και μεθόδους δεν προσέλθουν ή δεν ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους με δική τους ευθύνη, η ένταξη των σχετικών πράξεων στις δράσεις της παρούσας ανακαλείται και ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης τυχόν καταβληθείσας ενίσχυσης προσαυξημένες με τους νόμιμους τόκους.

8.6.3Μη υποβολή ΕΑΕ − αίτησης πληρωμής

Ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει κάθε χρόνο ΕΑΕ − αίτηση πληρωμής, με αναφορά στον κωδικό παράλληλης δράσης που εφαρμόζει ανά αγροτεμάχιο. Μη τήρηση της ανωτέρω υποχρέωσης ή εκπρόθεσμη υποβολή της αίτησης πέρα των εικοσιπέντε (25) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία, επιφέρει αποκλεισμό από την ενίσχυση για το συγκεκριμένο έτος εφαρμογής. Επανάληψη της παράβασης συνεπάγεται μονομερή διακοπή των υποχρεώσεων που απορρέουν από την απόφαση έγκρισης και επιβολή των σχετικών κυρώσεων.

8.6.4Μη συνεργασία κατά τη διάρκεια των ελέγχων

α) Σε περίπτωση μη προσέλευσης στον επιτόπιο έλεγχο μετά από ειδοποίηση, άρνησης ελέγχου, μη συγκέντρωσης ή συγκράτησης των ζώων, απειλής ή χρήσης βίας κατά των ελεγκτών, μη επίδειξης μητρώων ή αρχείων και παραστατικών ή εγγράφων της εκμετάλλευσης, παρεμπόδισης ή μη διευκόλυνσης της μετάβασης και επιθεώρησης στο σύνολο των αγροτεμαχίων, των σταβλικών εγκαταστάσεων και των βοηθητικών χώρων της εκμετάλλευσης, ο δικαιούχος αποκλείεται από το σύνολο των ενισχύσεων που θα ελάμβανε για το έτος κατά το οποίο διεξάγεται ο έλεγχος.
β) Σε περίπτωση που ο δικαιούχος αρνείται τον έλεγχο ή δε διευκολύνει ή παρεμποδίζει με οποιοδήποτε τρόπο ή δε συνεργάζεται με εθνικά και κοινοτικά εξουσιοδοτημένα ελεγκτικά όργανα κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων, η εκμετάλλευσή του θεωρείται ως μη ευρεθείσα και δεν χορηγείται καμία ενίσχυση. Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης σε επόμενο έλεγχο, ο δικαιούχος υποχρεούται να επιστρέψει ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα ποσά που του έχουν καταβληθεί τα προηγούμενα έτη, προσαυξημένα με τους νόμιμους τόκους και αποβάλλεται.

8.6.5Διακοπή των δεσμεύσεων που απορρέουν από την Απόφαση Ένταξης Πράξεων

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος διακόψει μονομερώς την εφαρμογή της δράσης πριν την ολοκλήρωση των δεσμεύσεών του, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή εξαιρετικές περιστάσεις, αποβάλλεται από τη δράση και επιβάλλονται κυρώσεις ως ακολούθως:
α.  Εφόσον η διακοπή έγινε το πρώτο έτος, δεν χορηγείται καμία ενίσχυση ή εφόσον  έχει χορηγηθεί ενίσχυση, αυτή επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα.
β.  Εφόσον η διακοπή έγινε κατά τη διάρκεια του 2ου ή 3ου έτους, δεν χορηγείται  καμία ενίσχυση για το έτος της διακοπής ή εφόσον έχει χορηγηθεί ενίσχυση, το ποσό επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, προσαυξημένο με τους νόμιμους τόκους. Επιπλέον επιβάλλεται χρηματική ποινή που ισούται με το 50% της συνολικής ενίσχυσης που χορηγήθηκε τα προηγούμενα έτη.
γ.  Εφόσον η διακοπή έγινε κατά τη διάρκεια του 4ου ή 5ου έτους δεν χορηγείται καμία ενίσχυση για το έτος της διακοπής ή εφόσον έχει χορηγηθεί, το ποσό επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, προσαυξημένο με τους νόμιμους τόκους. Επιβάλλεται επιπλέον χρηματική ποινή που ισούται με το 25% της συνολικής ενίσχυσης που χορηγήθηκε τα προηγούμενα έτη.  

8.6.6Μη τήρηση της δέσμευσης σταθερού μεγέθους έκτασης.

Εάν για ένα δεδομένο έτος ο δικαιούχος δεν αιτηθεί για πληρωμή το σύνολο της ενταγμένης έκτασης και η διαφορά μεταξύ αφενός της συνολικής έκτασης, ανεξαρτήτως καλλιεργητικής ομάδας, που δηλώνεται στην αίτηση πληρωμής, και αφετέρου της ενταγμένης έκτασης, υπερβαίνει το 5%, το συνολικό ποσό της πληρωμής ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράλειψης, και την έκτασή της μειώνεται ως εξής:
 • 5%, εάν η διαφορά δεν υπερβαίνει το 20%,
 • 10% εάν η διαφορά υπερβαίνει το 20% αλλά δεν υπερβαίνει το 50%,
 • 25%, εάν η διαφορά  υπερβαίνει το 50%.

8.6.7Δήλωση ψευδών στοιχείων

Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι ο δικαιούχος δηλώνει ψευδή στοιχεία  προκειμένου να λάβει ενίσχυση ή δεν δηλώνει τα απαραίτητα στοιχεία λόγω αμελείας, η στήριξη δεν καταβάλλεται ή ανακτάται εξ ολοκλήρου. Επιπλέον, ο δικαιούχος αποκλείεται από τη δράση, για το ημερολογιακό έτος της διαπίστωσης καθώς και για το επόμενο. 

8.7Σειρά των μειώσεων, απορριπτικών αποφάσεων, ανακτήσεων και κυρώσεων που επιβάλλονται

Η σειρά επιβολής των μειώσεων, απορριπτικών αποφάσεων, ανακτήσεων και κυρώσεων ορίζεται ως εξής:
 1. Οι μειώσεις και οι κυρώσεις που προβλέπονται στην υποπαράγραφο 8.5 της παρούσας παραγράφου (εκτός των αναφερομένων στο σημείο 8.5.2.1δ)), επιβάλλονται σε όλες τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.
 2. Το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του ανωτέρω εδαφίου 1, χρησιμεύει ως βάση για τον υπολογισμό τυχόν μειώσεων που επιβάλλονται σύμφωνα με την υποπαράγραφο 8.6 της παρούσας παραγράφου. 
 3. Το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του ανωτέρω εδαφίου 2, χρησιμεύει ως βάση για τον υπολογισμό τυχόν μειώσεων, που επιβάλλονται σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής, σύμφωνα με την υποπαράγραφο 8.3 της παρούσας παραγράφου. 
 4. Το ποσό ενίσχυσης που προκύπτει από την εφαρμογή του ανωτέρω εδαφίου 3, χρησιμεύει ως βάση για τον υπολογισμό τυχόν μειώσεων που επιβάλλονται σύμφωνα με την υποπαράγραφο 8.2 της παρούσας παραγράφου.
 5. Το ποσό ενίσχυσης που προκύπτει από την εφαρμογή του ανωτέρω εδαφίου 4, χρησιμεύει ως βάση για τον υπολογισμό τυχόν μειώσεων που επιβάλλονται σύμφωνα με την υποπαράγραφο 8.4 της παρούσας παραγράφου.
 6. Το ποσό ενίσχυσης που προκύπτει από την εφαρμογή του ανωτέρω εδαφίου 5, χρησιμεύει ως βάση για τον υπολογισμό τυχόν μειώσεων που επιβάλλονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σημείο  8.5.2.1δ) της παρούσας παραγράφου.
 
 
                                                                           Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και
                                                                                    Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων
 
                                                                                        
             Χαράλαμπος Κασίμης
 
Βαθμολογήστε το άρθρο: 
Average: 4 (1 vote)

Μεγέθυνση Κειμένου

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%