Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον Αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) Λόγω των Δυσμενών Καιρικών Συνθηκών

Μήνυμα σφάλματος

 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).


 
Εικόνα tadmin
Εκτυπώσιμη μορφήΕκτυπώσιμη μορφή
ΘΕΜΑ: Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον Αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), στο
τμήμα της δικαιοδοσίας του Τ.Τ. Αυτοκινητοδρόμων Καρδίτσας καθώς και στο οδικό δίκτυο,
περιοχών εδαφικής αρμοδιότητας της ∆.Α. Καρδίτσας, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη :
α) Τις διατάξεις των άρθρων 9, 52 & 109 του Ν. 2696/99 «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 7 του Ν. 3542/2007 και το άρθρο 48 του Ν.4313/2014.
β) Την υπ’ αριθμ. 1018/30/2 από 03-1-2019 (α/α 2/2019) απόφασή μας.
γ) Την υπ’ αριθμ. 2501/1/8-α από 03-1-2019 (α/α 8) απόφασή μας.
δ) Τις σχετικές εισηγητικές αναφορές των υφιστάμενων Υπηρεσιών μας.
γ) Αποβλέποντας στη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας, την καλύτερη διαχείριση της
κυκλοφορίας, τη μείωση των κυκλοφορικών προβλημάτων καθώς και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ά ρ θ ρ ο 1 °

Α) - Την άρση της απαγόρευσης της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων με τη χρήση αντιολισθητικών
αλυσίδων (και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας), στο κάτωθι οδικό δίκτυο εδαφικής μας αρμοδιότητας:
- ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ Τ.Κ. – ∆.∆. ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ, ΣΟΦΑ∆ΩΝ, ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ, ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΓΙΘΕΑΣ, που επιβλήθηκε με την
ανωτέρω (β) σχετική), λόγω ύφεσης των δυσμενών καιρικών φαινομένων και εξομάλυνσης της Οδικής
κυκλοφορίας των οχημάτων.
Β) - Την άρση της απαγόρευσης της κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5 τόνων και
στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στον Αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), στο τμήμα της δικαιοδοσίας
του Τ.Τ. Αυτοκινητοδρόμων Καρδίτσας, που επιβλήθηκε με την ανωτέρω (γ) σχετική),
λόγω ύφεσης των δυσμενών καιρικών φαινομένων και εξομάλυνσης της Οδικής κυκλοφορίας των οχημάτων.

Ά ρ θ ρ ο 2 °

Η παρούσα απόφαση, θα εφαρμοστεί, με μέριμνα των Τ.Τ. ΑΥΤ/ΜΩΝ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ, Τ.Τ. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ, Α.Τ.
ΣΟΦΑ∆ΩΝ, Α.Τ. ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ και Α.Τ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, τα οποίο να λάβουν όλα τα επιβαλλόμενα
μέτρα αρμοδιότητάς τους με προσωπική ευθύνη του ∆ιοικητή ή Νόμιμου Αναπληρωτή της Υπηρεσίας τους.

Ά ρ θ ρ ο 3 °

Οι παραβάτες της παρούσης Απόφασης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5,
52, 103 & 104 του Ν. 2696/99 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε - αντικαταστάθηκε και
ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Ά ρ θ ρ ο 4 °

Τα Τ.Τ. ΑΥΤ/ΜΩΝ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ, Τ.Τ. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ, Α.Τ. ΣΟΦΑ∆ΩΝ, Α.Τ. ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ και Α.Τ.
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ στα οποία αποστέλλεται η παρούσα, παρακαλούνται για την εφαρμογή, επίδοση-δημοσίευσή της
και τις λοιπές κατά περίπτωση συναφείς διατάξεις, ως και για την επίβλεψη υλοποίησής της.-
Βαθμολογήστε το άρθρο: 
Δεν υπάρχουν ακόμα ψήφοι

Μεγέθυνση Κειμένου

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%