ΣΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ–ΣΤΟΝ "ΑΕΡΑ" ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Μήνυμα σφάλματος

 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 
Εικόνα tadmin
Εκτυπώσιμη μορφήΕκτυπώσιμη μορφή

Η μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 3,9% από την 1η Ιουλίου έχει... παράπλευρες απώλειες για μια σειρά επιδομάτων που δίνονται από τον ΟΑΕΔ και καλύπτονταν από τις εισφορές που κόβονται.

Με απόφαση του υπουργείου Εργασίας και του ΟΑΕΔ από την 1η Ιουλίου μειώνεται στο 50% το οικογενειακό επίδομα που καταβάλλεται σε περίπου 300.000 οικογένειες. Πρόκειται για μισθωτούς που δεν λαμβάνουν άλλο επίδομα τέκνων μέσω κάποιας κλαδικής ή άλλης σύμβασης εργασίας. Από την 1η Ιανουαρίου 2015 το οικογενειακό επίδομα καταργείται. Το ποσό που χορηγείται διαφοροποιείται ανάλογα με τα παιδιά κάθε δικαιούχου. Η χορήγησή του γίνεται μία φορά τον χρόνο και έως τώρα ο Οργανισμός φρόντιζε να το δίνει στους δικαιούχους τμηματικά στο β' εξάμηνο κάθε έτους.

Εφέτος, θα καταβληθεί μειωμένο. Για παράδειγμα, μισθωτός με ένα παιδί πέρσι έλαβε 98,64 ευρώ, ενώ φέτος θα λάβει 49,32 ευρώ. Μισθωτός με δύο παιδιά αντί για 295 ευρώ θα λάβει 147,84, ενώ μισθωτός με τρία παιδιά λάμβανε από τον ΟΑΕΔ επίδομα 707,8 ευρώ και με τη μείωση αυτό θα υποχωρήσει στα 332,76 ευρώ.

Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, οι ημερομηνίες έναρξης κατάθεσης αιτήσεων για την καταβολή του οικογενειακού επιδόματος τρέχοντος έτους είναι:

1) 14-7-2014 για δικαιούχους με τρία παιδιά και άνω

2) 1-9-2014 για τους δικαιούχους με δύο παιδιά

3) 1-10-2014 για τους δικαιούχους με ένα παιδί

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά οικογενειακού επιδόματος που κατατίθενται μέσω εργοδότη, ΚΕΠ ή ταχυδρομείου θα παραλαμβάνονται από τις υπηρεσίες ανεξάρτητα από τον αριθμό παιδιών. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης αίτησης οικογενειακού επιδόματος έτους 2014 ορίζεται η 31η-1-2015.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι:

• η πραγματοποίηση από τον/τη δικαιούχο τουλάχιστον 50 ημερών εργασίας το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος, για τις οποίες να έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες εισφορές υπέρ του ΔΛΟΕΜ ή

• τουλάχιστον δίμηνη τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας ή

• τουλάχιστον δίμηνη συνεχής ανικανότητα για εργασία ή

• τουλάχιστον δίμηνη αποχή από την εργασία λόγω άδειας κυοφορίας - λοχείας.

Τα παιδιά για τα οποία καταβάλλεται επίδομα, πρέπει:

α) να έχουν ηλικία μέχρι 18 ετών ή μέχρι 22 ετών αν σπουδάζουν

β) να είναι ανίκανα για εργασία, για όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα

γ) να είναι άγαμα

δ) να διαμένουν στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δικαιολογητικά που προσκομίζονται

1. Βεβαίωση του εργοδότη υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από αυτόν.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (και αυτεπάγγελτη αναζήτηση) για τη χορήγηση του επιδόματος τρίτου παιδιού.
3. Κοινή υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ποιος από τους δύο θα εισπράξει το επίδομα, αν είναι δικαιούχοι του επιδόματος και οι δύο σύζυγοι. Στην περίπτωση αυτή θα αναγράφονται απαραίτητα ο Α.Μ. του οικείου ασφαλιστικού φορέα και ο Α.Φ.Μ. και των δύο συζύγων.

Δικαιολογητικά που επιδεικνύονται

1. Ο Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ του δικαιούχου, με βάση τον οποίο αναζητούνται οι ημέρες ασφάλισής του εντός του έτους 2013.
Τονίζεται ότι η ως άνω διαδικασία αφορά και στους ασφαλισμένους που καταθέτουν αίτηση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

2. Το οικογενειακό Βιβλιάριο Ασθενείας των παιδιών, όπου φαίνεται η θεώρησή του από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα για το τρέχον έτος.

3. Δελτίο Ταυτότητας.

4. Βιβλιάριο ΕΤΕ με λογαριασμό ΙΒΑΝ, στο οποίο θα εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου ως πρώτου δικαιούχου. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου με υπογραφή του υπαλλήλου της υπηρεσίας θα κρατείται απαραιτήτως στον φάκελο του δικαιούχου.

 

Να σημειωθεί ότι εκκρεμεί απόφαση του υπουργείου Εργασίας και για το επίδομα μητρότητας που χορηγεί ο ΟΑΕΔ σε περίπου 30.000 γυναίκες που έγιναν μητέρες πρόσφατα. Η εισφορά που χρηματοδοτούσε το επίδομα κόπηκε, όμως το υπουργείο Εργασίας δεν έχει αποφασίσει ακόμη πώς θα χρηματοδοτεί το συγκεκριμένο επίδομα.

Βαθμολογήστε το άρθρο: 
Δεν υπάρχουν ακόμα ψήφοι

Μεγέθυνση Κειμένου

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%