Ταυτότητα» σήμανση και παρακολούθηση ποιότητας υδάτων αποκτούν οι παραλίες της Θεσσαλίας μέσω του νέου ΕΣΠΑ

Μήνυμα σφάλματος

 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 
Εικόνα tadmin
Εκτυπώσιμη μορφήΕκτυπώσιμη μορφή

Κώστας Αγοραστός: «Στοχεύουμε στην προστασία του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας αλλά και στην ενδυνάμωση του τουριστικού προϊόντος της Θεσσαλίας»


 
 
 
 
Με στόχο την εξασφάλιση της καλύτερης ποιότητας των ακτών και των υδάτων κολύμβησης ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός ενέταξε σήμερα στο ΕΣΠΑ / Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020, και συγκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος - Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» την πράξη «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ», προϋπολογισμού 185.000 € με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 
 
Όπως ανέφερε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός: «Μέσω του νέου ΕΣΠΑ χρηματοδοτούμε ένα πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης στις ακτές ολόκληρης της Θεσσαλίας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία η οποία στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας αλλά και στην ενδυνάμωση του τουριστικού προϊόντος της περιφέρειας μας. Πλέον οι παραλίες μας αποκτούν «ταυτότητα» μέσω της σήμανσης και της παρακολούθησης (monitoring) η οποία θα γίνεται με σύγχρονα μέσα και μεθόδους σε 103 ακτές της Θεσσαλίας».
 
Το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το 2016 και για όλα τα επόμενα έτη θα πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου όπως αυτή καθορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. Οι ακτές κολύμβησης που παρακολουθούνται είναι εκείνες που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από κάθε άποψη (αναπτυξιακό, αισθητικό, τουριστικό, περιβαλλοντικό, κλπ) καθώς και αυτές που δέχονται έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις. Στις παρακολουθούμενες ακτές διενεργούνται αφενός δειγματοληψίες και αναλύσεις για την παρακολούθηση της μικροβιολογικής ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ και αφετέρου οπτικές παρατηρήσεις για την εκτίμηση της φυσικοχημικής ποιότητας των υδάτων κολύμβησης.
 
Επιπλέον, στο αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνεται:
α) η επιβεβαίωση της ακριβούς θέσης του σημείου δειγματοληψίας, με τη λήψη φωτογραφιών και την καταγραφή των συντεταγμένων του σημείου,
β) η επιβεβαίωση των βασικών χαρακτηριστικών της ακτής,
γ) η εισαγωγή των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης σε εθνική βάση δεδομένων
δ) η αποστολή τυχόν παρατηρήσεων σχετικά με τις παρακολουθούμενες ακτές (π.χ. αλλαγή χρήσης της ακτής, προσωρινό κλείσιμο λόγω τεχνικών έργων, κλπ), με σκοπό οι πληροφορίες που προκύπτουν από την παρακολούθηση να είναι διαθέσιμες στο κοινό κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου μέσω του διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο και με τρόπο εύκολα προσβάσιμο.
Τα
α πληροφοριακά στοιχεία των ακτών και των υδάτων κολύμβησης καταχωρούνται σε πληροφοριακό σύστημα που διατηρείται από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων  και παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα www.bathingwaterprofiles, η οποία είναι προσβάσιμη και από τα ΑμεΑ. Επίσης, με τα στοιχεία τροφοδοτείται το Πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» το οποίο αποτελεί πρωτοβουλία της διεθνούς οργάνωσης FEE (Foundation for Environmental Education),  μεγάλης σημασία για το τουριστικό προϊόν της Χώρας, που στην Ελλάδα εκπροσωπείται από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης.
 
Δικαιούχος της Πράξης είναι η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας– Στερεάς Ελλάδας και αφορά στην παρακολούθηση της ποιότητας των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την περίοδο 2016-2022. Οι ακτές κολύμβησης ορίζονται κάθε χρόνο με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και για το έτος 2016 ανέρχονται σε 103. Ωφελούμενοι από την Πράξη αναμένεται να είναι οι μόνιμοι κάτοικοι αλλά και οι χιλιάδες επισκέπτες της Θεσσαλίας.
 

Βαθμολογήστε το άρθρο: 
Δεν υπάρχουν ακόμα ψήφοι

Μεγέθυνση Κειμένου

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%