Συνεδριάζει τη Δευτέρα το ΔΣ του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Μήνυμα σφάλματος

 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).


 
Εικόνα tadmin
Εκτυπώσιμη μορφήΕκτυπώσιμη μορφή

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 69 του ν.3852/2010 σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο του Δήμου σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 22α Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2017. (Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου  «Έργο Ύδρευσης Πεζούλας» (Εισηγήτρια: κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης της προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΖΑΡΖΑΝΕΤ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ» (Α.Μ. 01/2017). (Εισηγήτρια: κα Παπαστεργίου-Ζαρκάδα Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης «Μελέτη επέκτασης ποδηλατοδρόμων Δήμου». (Εισηγήτρια: κα Παπαστεργίου-Ζαρκάδα Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Τοποθέτηση και συντήρηση πυροσβεστικών κρουνών» (Εισηγήτρια: κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ "(55/2016). (Εισηγήτρια: κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ-ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΛΑΣΤΗΡΑ "(28/2017 Α') (Εισηγήτρια: κα Παπαστεργίου Ζαρκάδα Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος).
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ-ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΛΑΣΤΗΡΑ "(28/2017 Β'). (Εισηγήτρια: κα Παπαστεργίου Ζαρκάδα Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ -ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ "(29/2017 Β'). (Εισηγήτρια: κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος).
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας "Κατεπείγουσα επισκευή βλαβών ύδρευσης στη Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων. (Εισηγήτρια: κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ" (Εισηγήτρια: κα Παπαστεργίου-Ζαρκάδα Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εγγραφή του Δήμου ως μέλος στην Ενεργειακή Συνεταιριστική Εταιρία Καρδίτσας. (Εισηγήτρια: κα Χρήστου Όλγα, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 13. Συμμετοχή του Δήμου σε δίκτυο του άρθρου 101 του Ν. 3852/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΠΙΝΔΟΣ». (Εισηγήτρια: κα Χρήστου Όλγα, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των προμηθειών: 1. "Προμήθεια-Εγκατάσταση Ασανσέρ Δημαρχείου 2. Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικού Κτιρίου. (Εισηγήτρια: κα Χρήστου Όλγα, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού διυλιστηρίου νερού Νεοχωρίου» (Εισηγήτρια: κα Χρήστου Όλγα, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διατύπωση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου "Αντιπλημμυρική θωράκιση παρόχθιων περιοχών Λίμνης Πλαστήρα» (Εισηγήτρια: κα Παπαστεργίου-Ζαρκάδα Αικατερίνη)
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου ποσού 5.290,00 €  της Β' κατανομής έτους 2017 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Δημοτική Σύμβουλος)
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ» με κωδικό ΟΠΣ 5003326 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020" και έγκριση υλοποίησης του έργου με ίδια μέσα. (Εισηγήτρια: κα Χρήστου Όλγα, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάκληση της 75/2017 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με ψήφιση και απόδοση πίστωσης  στην Κοινωφελή Επιχείρηση  «επιΝΟΗΣΗ» και εκ νέου συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος. (Εισηγητής: Τσιαμαντάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)
 20. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου  για τη συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής Πεζοπορικών - Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ο.Δ.) Π.Ε. Καρδίτσας. (Εισηγήτρια: κα Χρήστου Όλγα, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Νικολάου Σωτήριου σχετικά με κατασκευή στεγάστρου σκίασης. (Εισηγήτρια: κα Χρήστου Όλγα, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Χρήστου Όλγα  
 
Βαθμολογήστε το άρθρο: 
Δεν υπάρχουν ακόμα ψήφοι

Μεγέθυνση Κειμένου

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%